Đề nghị sử dụng đúng quy trình nghiệp vụ trong phần mềm Qoffice

CHÂU NỮ |

(QNO) - Đến nay hầu hết cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quảng Nam đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc của tỉnh (Qoffice) vào tiếp nhận và xử lý văn bản đến, đi liên thông 4 cấp chính quyền.

Hầu hết cơ quan, đơn vị ở Quảng Nam đã sử dụng phần mềm Qoffice. Ảnh chụp màn hình.
Hầu hết cơ quan, đơn vị ở Quảng Nam đã sử dụng phần mềm Qoffice (ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, theo Sở Thông tin - truyền thông (TT-TT), qua theo dõi hiện vẫn còn một số cơ quan, đơn vị sử dụng nghiệp vụ phần mềm chưa đúng quy định theo Thông tư số 01 ngày 24.1.2019 của Bộ Nội vụ về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư. Cụ thể như: chỉ mới sử dụng phần mềm để tiếp nhận văn bản đầu vào và scan văn bản để gửi đi; sử dụng module trao đổi nội bộ để gửi/nhận văn bản và tiếp nhận xử lý thông tin, không chuyển xử lý theo luồng văn bản đi, đến.

Trước thực tế nêu trên, Sở TT-TT vừa có công văn gửi các sở, ban ngành và UBND cấp huyện, cấp xã đề nghị thực hiện theo Quyết định 28 ngày 12.7.2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi/nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Công văn số 2887 ngày 9.4.2019 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 2009 ngày 16.4.2019 của UBND tỉnh về việc gửi/nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Theo thống kê của Sở TT-TT về tình hình sử dụng Qoffice đến 30.3, ở cấp tỉnh có 4 đơn vị chưa thao tác xử lý thường xuyên trên phần mềm gồm Sở Y tế, Sở GD-ĐT, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Tài nguyên và môi trường. Hầu hết cấp huyện chưa dùng chức năng dự thảo văn bản đi, 8 đơn vị chưa dùng luồng xử lý văn bản gồm: Tam Kỳ, Hội An, Hiệp Đức, Nam Trà My, Núi Thành, Phước Sơn, Tây Giang, Phú Ninh; 2 huyện triển khai tốt nhất, tất cả xã dùng thường xuyên là Thăng Bình, Tiên Phước. Ở cấp xã, đa số tham gia, tiếp nhận văn bản đến; một số xã chưa phát sinh văn bản gồm: Duy Nghĩa, Duy Vinh, Duy Hải, Duy Châu, Duy Thành (Duy Xuyên) và các xã ở 9 huyện: Đại Lộc, Bắc Trà My, Nam Giang, Núi Thành, Phú Ninh, Tây Giang, Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ. 

Để theo dõi, đánh giá việc tiếp nhận, xử lý văn bản cũng như tham mưu thuận lợi, Sở TT-TT đề nghị các đơn vị sử dụng đúng các luồng nghiệp vụ để xử lý văn bản đến và đi như: vào sổ văn bản đến, luân chuyển văn bản theo quy trình trên phần mềm, dự thảo văn bản đi, trình phê duyệt theo quy trình nghiệp vụ trên phần mềm.

TAGS