Dịch vụ công trực tuyến “ế” khách

ANH ĐÔNG |

Việc tuyên truyền, hướng dẫn để tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh biết và sử dụng rộng rãi Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trong giải quyết thủ tục hành chính là nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Mặc dù các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, nhưng xem ra người dân và doanh nghiệp vẫn chưa mấy mặn mà với DVCTT .

Thanh niên tình nguyện Đoàn khối Các cơ quan tỉnh tổ chức tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: N.C
Thanh niên tình nguyện Đoàn khối Các cơ quan tỉnh tổ chức tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: N.C
 

Hồ sơ trực tuyến chiếm... 6,7%

Để nâng cao tỷ lệ DVCTT, Sở Thông tin và truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 4038/UBND-KSTTHC ngày 24.7.2018 về việc giao chỉ tiêu cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 năm 2018. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo, số thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt ít nhất 60% so với tổng số thủ tục hành chính đang cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; số hồ sơ đã tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 đạt ít nhất 30% so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm (cả trực tuyến và truyền thống) đối với thủ tục hành chính đang cung cấp trực tuyến mức độ 3; số hồ sơ đã tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 đạt ít nhất 20% so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm (cả trực tuyến và truyền thống) đối với thủ tục hành chính đang cung cấp trực tuyến mức độ 4. Các chỉ tiêu cung cấp DVCTT mức độ 3, mức độ 4 nêu trên được xem là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm của các cơ quan, đơn vị. Tiếp đó, ngày 28.8.2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2604/QĐ-UBND phê duyệt danh mục DVCTT mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong các năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh, quy định rõ các thủ tục hành chính bắt buộc phải cung cấp trực tuyến. Ngoài danh mục bắt buộc trên, các sở, ngành, địa phương tùy theo điều kiện thực tế, lựa chọn các thủ tục có phát sinh hồ sơ nhiều, có thể cung cấp triển khai trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân.

Đến nay, theo thống kê tại địa chỉ “http://dichvucong.quangnam.gov.vn”, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã cung cấp tổng cộng 520 DVCTT mức độ 3 và 75 DVCTT mức độ 4 (cấp xã chưa triển khai cung cấp DVCTT mức độ 3, 4). Theo báo cáo của Trung tâm Hành chính công tỉnh, trong hơn 8 tháng đầu năm 2019 (tính đến ngày 12.9), trung tâm đã tiếp nhận 123.631 hồ sơ, trong đó chỉ có 8.359 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 (chỉ đạt khoảng 6,7%). Riêng hồ sơ trực tuyến của các sở, ban, ngành là 7.622 hồ sơ trên tổng số 40.313 hồ sơ tiếp nhận của tổ chức, công dân; trong đó cao nhất là Sở Tài Nguyên và môi trường với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến vừa đến ngưỡng trung bình (597/1.169; đạt 51%), tiếp đến là Sở Giao thông vận tải (3.428/8.964; 38,2%), Sở Công thương (2.076/5.717; 36,3%), Sở Kế hoạch và đầu tư (986/3.738; 26,3%). Đặc biệt, có nhiều đơn vị chưa phát sinh hồ sơ trực tuyến nào, như Sở Khoa học và công nghệ, Sở NN&PTNT,  Sở Nội Vụ, Sở Xây dựng.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Xung kích tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến

Đội hình 30 đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn khối Các cơ quan tỉnh vừa kết thúc tuần ra quân tuyên truyền, hướng dẫn về DVCTT mức độ 3, 4 và quy trình tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung âm Hành chính công tỉnh. Trong đợt hoạt động, lực lượng thanh niên tình nguyện đã tham gia tuyên truyền, hướng dẫn quy trình, thủ tục và cách sử dụng phần mềm DVCTT mức độ 3, 4 để các tổ chức, cá nhân biết và khai thác sử dụng tại địa chỉ “http://dichvucong.quangnam.gov.vn”; tổ chức phát tờ rơi cho người dân đến giao dịch tại trung tâm; xây dựng và phát video clip giới thiệu, hướng dẫn sử dụng  để tuyên truyền trên các kênh trực tuyến (cổng thông tin điện tử, YouTube, Facebook…). Thông qua đợt tuyên truyền nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận và sử dụng các DVCTT; góp phần đẩy mạnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng việc cung cấp DVCTT trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như tỷ lệ DVCTT có phát sinh hồ sơ còn thấp; việc cung cấp DVCTT ở cấp huyện, cấp xã chưa được quan tâm, chú trọng; việc gắn kết giữa DVCTT với các hình thức hỗ trợ như chuyển phát kết quả qua bưu điện, thanh toán trực tuyến chưa cao, ảnh hưởng đến tính tiện ích của việc sử dụng DVCTT... Theo Sở Thông tin và truyền thông, nguyên nhân của những tồn tại nêu trên là do nhiều người dân và doanh nghiệp chưa biết và chưa thực sự quan tâm đến DVCTT của các cơ quan nhà nước. Mặt khác, thói quen dùng giấy tờ, trình độ và điều kiện sử dụng thiết bị CNTT của người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn, còn rất nhiều hạn chế và thiếu, gây khó khăn trong việc tiếp cận các DVCTT. Bên cạnh đó, DVCTT còn nhiều hạn chế về số lượng và chất lượng khai thác; tâm lý của người dân lo ngại về sự mất an toàn thông tin khi sử dụng dịch vụ công… là những rào cản khiến DVCTT chưa được sử dụng phổ biến. Ông Ngô Thanh Công - chuyên viên Trung tâm Công nghệ thông tin (thuộc Sở Thông tin và truyền thông) cho biết, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ít có nguyên nhân từ tâm lý người dân muốn nộp trực tiếp cho… “chắc ăn”.

Sở Thông tin và truyền thông cho rằng, các cơ quan nhà nước cần tăng cường truyền thông và quảng bá hiệu quả về DVCTT. Đặc biệt, cần đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền như: kết hợp sinh hoạt tổ dân phố với thực hiện việc tuyên truyền DVCTT bằng cách phát tờ gấp giới thiệu dịch vụ cho người dân, giới thiệu về các lợi ích khi tham gia sử dụng DVCTT. Hoặc trình chiếu các đoạn video hướng dẫn sử dụng dịch vụ; tuyên truyền trên mạng xã hội như Facebook, Zalo để tác động trực tiếp đến giới trẻ và từ đó thêm một kênh thông tin để đưa lợi ích của sử dụng DVCTT đến từng hộ gia đình. Được biết, trong tháng 9.2018, Sở Thông tin và truyền thông đã in ấn 3.450 tờ rơi hướng dẫn sử dụng Cổng DVCTT để phát cho người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, UBND tỉnh đã thống nhất triển khai rộng rãi hình thức thanh toán phí, lệ phí trực tuyến đối với các DVCTT (mức độ 4) của tỉnh trong năm 2019 nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, công dân thanh toán dễ dàng, tiện lợi hơn.

TAGS