Điện Bàn tuyển dụng 35 chỉ tiêu công chức cấp xã

A.B |

(QNO) - UBND thị xã Điện Bàn vừa có thông báo tuyển dụng công chức cấp xã để bổ sung đội ngũ công chức có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, tuyển dụng 12 chỉ tiêu công chức văn phòng - thống kê; 5 chỉ tiêu địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường; 7 chỉ tiêu tài chính - kế toán; 2 chỉ tiêu tư pháp - hộ tịch và 9 chỉ tiêu công chức văn hóa - xã hội.

Chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể tại các xã, phường.
Chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể tại các xã, phường.

Việc tuyển dụng được thực hiện bằng hình thức thi tuyển 2 vòng. Vòng 1 thi trắc nghiệm trên giấy về kiến thức chung và tin học; vòng 2 thi viết nghiệp vụ chuyên ngành.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 17.11 đến hết 16.12.2021. Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí về Phòng Nội vụ thị xã Điện Bàn, số 22 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Điện (tầng 2, trụ sở UBND thị xã Điện Bàn).

TAGS