Giám sát kết quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Hiệp Đức

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 15.12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì cuộc giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021” trên địa bàn huyện Hiệp Đức. 

 

Cùng tham gia cuộc giám sát có các ĐBQH Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thái Bình – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đặng Thị Bảo Trinh – Bí thư Thị đoàn Điện Bàn.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng cho biết, mục tiêu của cuộc giám sát lần này là đánh giá tác động của chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh, nhất là các ưu điểm; từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, xem xét lộ trình tiếp tục thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn sắp tới…

Thực hiện Nghị quyết 863 ngày 10.1.2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam, Hiệp Đức thành lập thị trấn Tân Bình trên cơ sở nhập toàn bộ 6,03km2 diện tích tự nhiên, dân số 3.776 người của thị trấn Tân An và toàn bộ 17,14km2 diện tích tự nhiên, dân số 2.473 người của xã Quế Bình.

Đến ngày 25.2.2020, hệ thống chính trị của thị trấn Tân Bình được công bố thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Sau khi thành lập, thị trấn Tân Bình đạt tiêu chuẩn về tiêu chí diện tích; quy mô dân số đạt 88,14% so với quy định.

UBND huyện Hiệp Đức đánh giá, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đã góp phần giảm đầu mối theo hướng tinh gọn, tiết kiệm nguồn lực ngân sách, giảm số lượng người hưởng lương (18 người), phụ cấp (14 người) từ ngân sách nhà nước. Sau khi sáp nhập, cấp ủy, chính quyền thị trấn Tân Bình đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo nghị quyết của HĐND và chỉ tiêu được UBND huyện giao.

Lãnh đạo huyện Hiệp Đức kiến nghị tỉnh quan tâm, xem xét cho thị trấn Tân Bình được tiếp tục quản lý sử dụng đội ngũ công chức hiện có, đồng thời thực hiện lộ trình sắp xếp hoàn thành dứt điểm trước năm 2025. Hiện thị trấn Tân Bình có 23 cán bộ, công chức (thừa 2 người so với quy định) nên chưa đảm bảo lộ trình sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư theo Kế hoạch 384 ngày 20.1.2020 của UBND tỉnh.

TAGS