Hội An tổ chức thi tìm hiểu cải cách hành chính trực tuyến

PHAN SƠN |

(QNO) - UBND TP.Hội An tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính trực tuyến năm 2021 tại địa chỉ: timhieucchc.hoian.gov.vn.

Cuộc thi chia làm 2 đợt, từ ngày 1 - 15.11 và từ 16 - 30.11. Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

Nội dung thi tập trung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ và tỉnh Quảng Nam; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Luật Cán bộ công chức, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản của tỉnh và TP.Hội An liên quan đến cải cách hành chính...

Thời gian tới, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể TP.Hội An và UBND các xã, phường sẽ tổ chức phát động thí sinh tham gia cuộc thi.

TAGS