Hơn 770 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ nghỉ việc sau khi sắp xếp lại bộ máy

ANH ĐÔNG |

Nếu HĐND tỉnh thông qua, mỗi cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ việc do dôi dư trong quá trình sắp xếp bộ máy được hỗ trợ gần 30 triệu đồng/người. Tổng kinh phí mà ngân sách phải chi để hỗ trợ hơn 22,5 tỷ đồng.

Triển khai Nghị định 34/2019, toàn tỉnh có khoảng 776 cán bộ không chuyên trách cấp xã phải nghỉ việc (ảnh minh họa). Ảnh: VINH ANH
Triển khai Nghị định 34/2019, toàn tỉnh có khoảng 776 cán bộ không chuyên trách cấp xã phải nghỉ việc (ảnh minh họa). Ảnh: VINH ANH
 

Triển khai Nghị định số 34/2019 (NĐ34) của Chính phủ, dự kiến tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX (khai mạc vào hôm nay 2.10) sẽ thảo luận và thông qua Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh.

So với Nghị định 92/2009 của Chính phủ, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn được quy định tại NĐ34 sẽ giảm từ 8 - 9 người. Từ 22 người (xã loại 1), 20 người (xã loại 2), 19 người (xã loại 3), giảm tương ứng còn 14 người, 12 người, 10 người. Theo thống kê của Sở Nội vụ, đến ngày 31.7.2019, tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 4.321 người. Khi triển khai NĐ34 của Chính phủ, toàn tỉnh có khoảng 776 người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư không tiếp tục bố trí công tác.

Để có chế độ hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc, UBND tỉnh đề xuất, trình HĐND dự thảo phương án hỗ trợ như sau: Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) ở chức danh hiện giữ được hỗ trợ 1,5 tháng phụ cấp theo Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29.5.2012 của UBND tỉnh (tương đương bằng 1,95 mức lương cơ sở). Nếu thời gian công tác có tháng lẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 1 năm được tính tròn 1 năm công tác; thời gian công tác có tháng lẻ từ đủ 3 tháng đến dưới 6 tháng được tính 1/2 năm công tác; thời gian công tác có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính. Cụ thể, mức hỗ trợ 1,95 x 1.490.000 đồng = 2.905.500 đồng x dự kiến 10 năm đóng BHXH = 29.055.000 đồng/người. Như vậy, tổng kinh phí hỗ trợ cho 776 người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc là hơn 22,5 tỷ đồng.

Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã có thời gian công tác dưới 2 năm thì được hỗ trợ bằng 3 tháng phụ cấp hiện hưởng trước khi nghỉ thôi việc. Riêng chức danh phó trưởng công an xã, công an viên nếu có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng theo quy định tại điều 7 Nghị định số 73/2009 của Chính phủ thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng. Cán bộ công chức, cấp xã khi thôi kiêm nhiệm các chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thì không được nhận chế độ hỗ trợ này.

Theo lý giải của cơ quan chuyên môn, người hoạt động không chuyên trách cấp xã được tham gia BHXH từ năm 2010 đến nay (năm 2010 đóng BHXH tự nguyện, đến 2016 thực hiện đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH năm 2016), nên đề nghị hỗ trợ thôi việc bằng 1,5 tháng phụ cấp hiện hưởng theo Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29.5.2012 của UBND tỉnh là phù hợp (vận dụng theo chính sách hỗ trợ của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế). Tuy nhiên, theo ghi nhận tại một số diễn đàn, hội nghị góp ý cho dự thảo đề án liên quan đến nội dung này, nhiều ý kiến lại có chung quan điểm là nên xem xét hỗ trợ chế độ nghỉ việc cho cán bộ không chuyên trách cấp xã theo số năm công tác, chứ không phải theo số năm đóng BHXH. Bởi có nhiều người công tác lâu năm nhưng BHXH thì mới được đóng trong thời gian gần đây. Với phương án hỗ trợ như vậy thì khi thôi việc họ thấy sự cống hiến của mình được ghi nhận.

TAGS