Hướng dẫn triển khai và quản lý Chính phủ điện tử

LÊ THỊ HIỀN |

Trong 2 ngày 25 & 26.11, tại TP.Hội An, Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối chia sẻ dữ liệu, kiến trúc Chính phủ điện tử.

Ảnh: quangnam.gov.vn.
Ảnh: quangnam.gov.vn.

Tham gia tập huấn có các đại biểu đến từ bộ ngành liên quan và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cùng đại biểu sở ngành, UBND cấp huyện của tỉnh Quảng Nam. Nội dung tập huấn triển khai nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý, đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý kết nối và chia sẻ dữ liệu số; xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử; các quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác theo quy định của Chính phủ.

* Cũng tại Hội An, hôm nay 27.11, Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức hội nghị tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng chuyên ngành thông tin và truyền thông khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020. Hội nghị nhằm tăng cường phối hợp quản lý giữa Bộ với các Sở Thông tin và truyền thông, doanh nghiệp về xây dựng, triển khai quy định quản lý về tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ và đo kiểm chất lượng dịch vụ; hướng dẫn áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ viễn thông, quản lý hạ tầng viễn thông thụ động...

TAGS