Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Thực hiện khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
Thực hiện khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, các tiêu chí thực hiện khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức là các tiêu chí cơ bản đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công của các cơ quan, đơn vị; nội dung của phiếu khảo sát được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn triển khai các nội dung cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, bao gồm 6 tiêu chí: Thông tin chung của đối tượng được khảo sát; mức độ hài lòng về sự phục vụ của công chức, viên chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ; mức độ hài lòng chung về cả quá trình giải quyết thủ tục hành chính; mức độ hài lòng chung về cả quá trình giải quyết thủ tục hành chính; mức độ tiếp cận thông tin về dịch vụ hành chính công; ý kiến góp ý của người dân, tổ chức để cải thiện chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Cuộc khảo sát này nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân và tổ chức. Thông qua việc khảo sát, đánh giá, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những những giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của cơ quan hành chính nhà nước.