Nam Giang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số

ĐĂNG NGUYÊN |

Cùng với triển khai hệ thống thông tin một cửa điện tử phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, huyện Nam Giang đầu tư hệ thống hội nghị trực tuyến, bước đầu ứng dụng công nghệ số trong hoạt động động sản xuất kinh doanh…

Đẩy mạnh chuyển động số, Nam Giang tổ chức các buổi họp trực tuyến đến cấp xã, tạo thuận lợi cho cán bộ cơ sở. Ảnh Đ.N
Đẩy mạnh chuyển động số, Nam Giang tổ chức các buổi họp trực tuyến đến cấp xã, tạo thuận lợi cho cán bộ cơ sở. Ảnh Đ.N

Theo báo cáo của UBND huyện Nam Giang, thời gian qua, bên cạnh triển khai ứng dụng các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh trong cơ quan nhà nước và người dân, địa phương đã tạo lập hồ sơ, xử lý dữ liệu, trao đổi văn bản trên hệ thống phần mềm có ký số điện tử và lưu trữ điện tử trên hệ thống (trừ văn bản mật) tại các đơn vị, địa phương.

Đồng thời triển khai ứng dụng quản lý điều hành trên thiết bị di động; đẩy mạnh hệ thống thông tin một cửa điện tử, phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống hội nghị trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp huyện phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh được hoạt động liên tục. Hiện Nam Giang cũng đang thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật để triển khai hệ thống trực tuyến từ cấp huyện đến cấp xã…

Chủ tịch UBND huyện Nam Giang - ông A Viết Sơn cho biết, thông qua xây dựng trang thông tin điện tử và sử dụng các trang thương mại điện tử để hoạt động mua bán, kinh doanh, một số doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm xác lập quy trình sản xuất, quản lý khách hàng, quản lý nguyên liệu, tài chính kế toán…, từng bước ứng dụng công nghệ số phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Đến nay, cùng với đẩy mạnh kết nối và phủ rộng internet đến toàn bộ cơ quan, đơn vị và một số trụ sở làm việc các xã, thị trấn, Nam Giang đã phân bổ kinh phí 1,2 tỷ đồng để đầu tư hệ thống hội nghị trực tuyến tại các xã Tà Bhing, Chà Vàl, La Dêê và UBND huyện, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 2 xã La Êê và Chơ Chun chưa có hệ thống cáp quang internet đến trung tâm xã. Để ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước, các địa phương này phải dùng tạm sóng 3G để truyền tải dữ liệu, nhưng sóng rất yếu.

“Vì thế, bên cạnh hỗ trợ kinh phí đối với các huyện miền núi để thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh cần kêu gọi các doanh nghiệp viễn thông đầu tư, nâng cấp hạ tầng mạng viễn thông tại 2 xã La Êê và Chơ Chun nhằm đáp ứng công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo” - ông Sơn kiến nghị.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, song song với đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, Nam Giang cần đưa các sản phẩm nông nghiệp nông thôn lên sàn thương mại điện tử, trong đó đặc biệt lưu ý các sản phẩm OCOP của địa phương.

Đồng thời đẩy mạnh phủ sóng đến các điểm vùng sâu, vùng xa đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân, tổ chức; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong chuyển đổi số; tiến hành phủ wifi miễn phí trên toàn huyện; phấn đấu 100% cơ quan đều có website…

TAGS