Nhiều tồn tại ở bộ phận "một cửa"

VINH ANH - NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Chiều nay 19.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa các cấp.

 
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.Đ

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định của Chính phủ đã đạt được một số kết quả tốt, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đó là việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC vẫn chưa được cập nhật trên phần mềm một cửa.

Một số huyện chưa thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, vẫn chưa có bộ phận trả kết quả tập trung cho tổ chức và công dân. Việc thu phí, lệ phí vẫn chưa thực hiện trên phần mềm. Công tác tuyên truyền, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vẫn chưa được quan tâm. Tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến còn thấp.

 
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: A.Đ

Ở cấp tỉnh, trong 8 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 46.298 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn là 99,75%; hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến cấp tỉnh chiếm 49,73%; có 81 hồ sơ trễ hạn thuộc Sở LĐ-TB&XH, Sở KH-ĐT, TN-MT, Xây dựng, Y tế.

Tại cấp huyện, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tại bộ phận một cửa cấp huyện đạt 71,63%; hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến chiếm 9,6%. Tại cấp xã, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tại bộ phận một cửa cấp xã đạt 92,04%; hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến cấp xã chiếm 24,67%.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến tại bộ phận một cửa cấp huyện, xã còn thấp so với số lượng hồ sơ tiếp nhận do việc tuyên truyền hướng dẫn chưa phù hợp và khả năng tiếp cận của người dân còn hạn chế; hồ sơ trực tuyến chủ yếu phát sinh lĩnh vực hộ tịch.

Hồ sơ TTHC trễ hạn nhiều tập trung ở các lĩnh vực đất đai (đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký và xóa đăng ký thuế chấp…); bảo trợ xã hội, người có công; đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh); cấp giấy phép xây dựng. Tỷ lệ hồ sơ được cập nhật, giải quyết, xử lý đúng quy trình trên hệ thống một cửa điện tử tại cấp huyện, cấp xã thấp; hầu hết chưa thực hiện được toàn bộ quy trình trên môi trường điện tử…

 
Ông Nguyễn Minh Lý - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.Đ

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị các ngành, địa phương sớm tổ chức hội nghị đánh giá, đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian đến. Đồng chí Hồ Quang Bửu đề nghị thực hiện việc lấy kết quả cải cách hành chính và chuyển đổi số làm tiêu chí thi đua và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp ủy, các cơ quan, đơn vị địa phương.

Đồng thời mở rộng phạm vi thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho bộ phận một cửa cấp huyện. Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu để khai thác dữ liệu phục vụ việc đơn giản hoá trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Phát huy hiệu quả Bản đồ thể chế tại địa chỉ bandotheche.quangnam.gov.vn để nâng cao chất lượng công tác quản lý và điều hành, tăng cường kỷ luật và kỷ cương hành chính, cá thể hóa trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp...

TAGS

Đề nghị phê duyệt số hóa 651 thủ tục hành chính

CHÂU NỮ |

(QNO) -  Các cơ quan nhà nước trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý. Tính đến nay, toàn tỉnh có 15 đơn vị đề nghị phê duyệt danh mục thủ tục hành chính còn hiệu lực thực hiện số hóa với 651 thủ tục.

Sớm hoàn thiện hệ thống giải quyết thủ tục hành chính

TÂM ĐAN |

Việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có nhiều chuyển biến sau khi UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04 ngày 1.3.2022 về triển khai tháng cao điểm toàn tỉnh ra quân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Giải quyết thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bưu chính công ích vào cuộc

TÂM ĐAN |

Qua gần 3 năm thực hiện thí điểm, UBND tỉnh sắp ban hành đề án thực hiện cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.