Núi Thành chuyển 243 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục gồm 243 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 10 phòng, ban, ngành chuyển giao qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện trong năm 2022.

Ảnh Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Núi Thành Ảnh Văn Phin
Ảnh Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Núi Thành Ảnh Văn Phin

Cụ thể, Phòng Tư pháp huyện chuyển giao 33 thủ tục hành chính, Phòng LĐ-TB&XH (41), Phòng Tài chính - kế hoạch (21), Phòng Kinh tế và hạ tầng (34), Phòng GD-ĐT (36), Phòng NN&PTNT (7), Phòng Nội vụ (35), Phòng VH-TT (24), Văn phòng HĐND&UBND huyện (1), Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 11 thủ tục hành chính.

UBND huyện Núi Thành yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ Bưu điện huyện Núi Thành và các đơn vị liên quan trong việc chuyển giao các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đảm bảo thời gian quy định; thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính được chuyển giao.

TAGS