Phát triển kinh tế - xã hội Bắc Trà My giai đoạn 2021 - 2025: Bước khởi đầu suôn sẻ

HÀN GIANG |

Hoàn thành 17/17 chỉ tiêu phát triển đặt ra của năm 2021 là bước khởi đầu suôn sẻ của huyện Bắc Trà My trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bắc Trà My là địa phương đầu tiên của tỉnh xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thông minh IOC vào cuối năm 2021. Ảnh: N.Đ
Bắc Trà My là địa phương đầu tiên của tỉnh xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thông minh IOC vào cuối năm 2021. Ảnh: N.Đ

Vượt thách thức

Cũng như nhiều địa phương miền núi của tỉnh, Bắc Trà My bước vào thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ, sạt lở đất xảy ra cuối năm 2020. Cùng với đó đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến quá trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và một số mặt của đời sống nhân dân.

Chia sẻ kết quả nổi bật đạt được, ông Trần Toại - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My nói, năm qua, huyện tập trung thực hiện tốt việc khắc phục bão lũ cuối năm 2020, hoàn thành xây dựng và bàn giao 77 nhà ở, hỗ trợ 283 nhà bị thiệt hại do bão lũ; bố trí nguồn vốn lồng ghép cùng nguồn tỉnh hỗ trợ đầu tư khắc phục 35 công trình lớn nhỏ với tổng mức hơn 70 tỷ đồng. Đây là sự nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương nhằm đảm bảo giúp người dân trực tiếp chịu ảnh hưởng trở lại cuộc sống mới, ổn định sau bão lũ.

Đặc biệt, với sự quyết liệt vào cuộc thực hiện nhiệm vụ đột phá đã đăng ký với tỉnh, đến cuối năm 2021, Bắc Trà My là địa phương miền núi đầu tiên của tỉnh triển khai xây dựng, đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thông minh IOC; tạo môi trường tương tác giữa chính quyền với người dân qua nền tảng công nghệ nhằm nắm bắt, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị, góp ý trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Kỳ họp cuối năm của HĐND huyện đánh giá Bắc Trà My đã thực hiện 17/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so với Nghị quyết số 96 của HĐND huyện giao. Việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 2021 đạt tỷ lệ khá, cả năm hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được khống chế hiệu quả song song với việc ổn định đời sống nhân dân, tiếp tục phát triển kinh tế xã hội.

“Trong năm 2021, công tác cải cách hành chính của huyện tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm, đã tập trung giải quyết, xử lý những vấn đề lớn, vấn đề khó trong cải cách hành chính. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành kế hoạch cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện được tỉnh đánh giá và xếp thứ hạng cao (3/18 huyện, thị, thành phố)” - ông Toại cho hay.

Tập trung nguồn lực phát triển

Trao đổi về kế hoạch phát triển cho năm mới 2022, ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, huyện tiếp tục ưu tiên tập trung mọi nguồn lực từ Trung ương, tỉnh, từ các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo… nhằm hoàn thiện, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn.

Trong đó ưu tiên xây dựng các tuyến đường giao thông huyết mạch, tập trung đông dân cư nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, kích thích sản xuất phát triển.

Trong điều kiện thực tế nắng hạn kéo dài vào mùa khô, các công trình kênh mương thủy lợi sẽ được tập trung đầu tư để tăng diện tích chủ động nước, người dân có điều kiện thâm canh tăng năng suất cây trồng; chú trọng cải tạo, xây mới các công trình nước sạch đảm bảo cho nhân dân sinh hoạt.

Năm nay, huyện tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chất lượng cao; chú trọng phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, từng bước giải quyết việc làm cho người dân. Góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững, phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí trọng tâm, khó thực hiện nhất trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ông Thái Hoàng Vũ nói, huyện Bắc Trà My quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Phấn đấu tất cả thủ tục hành chính của huyện, xã được tiếp nhận, giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử; có ít nhất 50% số thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 so với hồ sơ phát sinh.

Tiếp tục hoàn thiện và sử dụng ngày càng có hiệu quả Trung tâm Điều hành thông minh IOC của huyện. Khai thác, cập nhật ứng dụng “Smart Bắc Trà My” trong điều kiện thiên tai, sạt lở nhằm kịp thời thông tin, cảnh báo hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

“Bắc Trà My sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư đối với 10 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt; hỗ trợ để thu hút các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã tiên phong đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị sản phẩm.

Bên cạnh đó, UBND huyện sẽ trực tiếp đi kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện để có thể hoàn thành các chỉ tiêu đã đăng ký từ đầu năm...” - ông Vũ nói.

TAGS