Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu: "Thúc đẩy cải cách hành chính từ chuyển đổi số"

HÀN GIANG (ghi) |

Chuyển đổi số là dựa trên cơ sở dữ liệu, nền tảng các ứng dụng nên phải có sự tham gia tích cực, chủ động của các ngành, địa phương. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh sẽ bổ sung thêm một nhiệm vụ nữa là chỉ đạo về công tác chuyển đổi số.

UBND tỉnh và VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: VINH ANH
UBND tỉnh và VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: VINH ANH

Đến nay, hệ thống thư điện tử công vụ đang hoạt động với 25.617 tài khoản được cấp sử dụng. Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh đã được triển khai đồng bộ đến toàn bộ cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tất cả cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã đã được cấp chứng thư số; tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử tại các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh đạt hơn 90%.

Bên cạnh đó, phần mềm nhắc việc được tích hợp trên Q-Office để kiểm soát, quản lý toàn bộ công việc được giao giải quyết, có thời hạn cụ thể; giúp UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc và nhắc việc trên phạm vi toàn tỉnh.

Tỉnh đã triển khai ứng dụng Smart Quảng Nam - cho phép người dân tra cứu các tiện ích cơ bản như: thủ tục hành chính (TTHC), quan trắc môi trường, đất đai, camera… Ngoài ra, người dân có thể tạo phản ánh trên ứng dụng cho chính quyền xử lý và theo dõi tiến độ cũng như hiệu quả công việc của chính quyền.

Phải khẳng định rằng, cải cách TTHC được xác định là khâu đột phá và đã triển khai mạnh mẽ ở tất cả cấp hành chính theo hướng đơn giản hóa, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân.

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ, tạo cơ hội thuận lợi, điều kiện thông thoáng nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đến với Quảng Nam phát triển sản xuất kinh doanh, lãnh đạo tỉnh đã thực hiện nhiều chỉ đạo quyết liệt để đẩy mạnh cải cách TTHC, cải thiện chỉ số điều hành cấp tỉnh.

Cụ thể như cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính; tăng cường phân cấp, ủy quyền hợp lý cho các ngành, địa phương, khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Đặc biệt, thường xuyên rà soát TTHC, đưa TTHC vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp theo hướng tăng số lượng thủ tục đủ điều kiện thực hiện giải quyết theo 4 bước “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả”.

UBND tỉnh đã phê duyệt 1.158 TTHC của các sở, ngành chuyển giao cho nhân viên bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ủy quyền giải quyết 59 thủ tục hành chính cho các sở, ngành: NN&PTNT, Khoa học và công nghệ, Tư pháp, VH-TT&DL, Công Thương, GD-ĐT, Ngoại vụ.

Tiếp tục chỉ đạo phân cấp, ủy quyền theo nguyên tắc hiệu quả, đồng bộ; việc nào, cấp nào sát với thực tế, giải quyết kịp thời, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp thì giao cho cấp đó thực hiện.

Tăng cường thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm. Định hướng của tỉnh là tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh, hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; hoàn thành việc tích hợp toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công. Tận dụng tối đa, hiệu quả những tri thức mới, công nghệ mới, thay đổi căn bản phương thức chỉ đạo điều hành, quản lý sang điện tử và dựa trên dữ liệu số…

TAGS