Phú Ninh đẩy mạnh cải cách hành chính

ĐÔNG YÊN - QUỐC VƯƠNG |

Huyện Phú Ninh đang quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU của Huyện ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Huyện Phú Ninh đang quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử để phục vụ nhân dân. Ảnh: V.Đ
Huyện Phú Ninh đang quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử để phục vụ nhân dân. Ảnh: V.Đ

Ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho biết, thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn xác định việc giải quyết TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định, TTHC là nhiệm vụ thường xuyên; bảo đảm công khai, minh bạch thông tin. Đồng thời tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC.

Tại bộ phận một cửa huyện và cấp xã đã thực hiện việc niêm yết đầy đủ TTHC theo quy định và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện, trang thông tin điện tử của địa phương.

Hiện nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Phú Ninh có 10 cán bộ, công chức làm việc, với 261 thủ tục hành chính. Huyện cũng tuyên truyền để công dân biết về Tổng đài 1022 Quảng Nam liên quan đến tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

“Trong quý I, toàn huyện đã thực hiện 1.409 hồ sơ cấp xã, 1.457 hồ sơ cấp huyện; hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 15,5%. Định kỳ, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình giải quyết TTHC tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn về UBND huyện theo dõi, chỉ đạo, đồng thời báo cáo UBND tỉnh theo quy định” - ông Huỳnh Xuân Chính cho hay.

Về xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, UBND huyện tổ chức rà soát, cập nhật đồng bộ dữ liệu Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia, vận hành thử nghiệm Trung tâm điều hành thông minh (IOC) huyện Phú Ninh. Đồng thời tiến tới thành lập tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn để hỗ trợ nhân dân ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số...

Đến nay, tất cả cơ quan, đơn vị, trên địa bàn huyện đã đưa vào sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc Q-Office mới. UBND huyện cũng đã chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.

Theo ông Chính, bên cạnh kết quả đạt được, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của huyện còn thấp. Do khả năng tiếp cận thông tin, trình độ, phương tiện máy móc ứng dụng công nghệ thông tin của người dân hạn chế; nhiều TTHC được UBND công bố danh mục nhưng không phát sinh hồ sơ…

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong cải cách TTHC. Tập trung xử lý các hồ sơ còn tồn đọng trên hệ thống dịch vụ công. Tăng cường số hóa đầu vào, đầu ra các văn bản, TTHC.

Ngoài ra, huyện sẽ kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục nâng cấp cổng dịch vụ công tỉnh, phần mềm một cửa điện tử đảm bảo thuận lợi cho việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả; quan tâm đầu tư hạ tầng viễn thông tại địa bàn các xã thuộc khu vực miền núi…” - ông Chính nói.

TAGS