Phú Ninh siết chặt kỷ cương công vụ

HOÀNG ĐẠO - NHẤT LINH |

Tháng 2.2022, Huyện ủy Phú Ninh ban hành Chỉ thị số 27 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Đây được xem là hành động rất quyết liệt của lãnh đạo huyện nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ nhân dân là quyết tâm chính trị của Huyện ủy Phú Ninh. Ảnh: H.Đ
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ nhân dân là quyết tâm chính trị của Huyện ủy Phú Ninh. Ảnh: H.Đ

Sự quyết liệt từ một chỉ thị

Theo ông Vũ Văn Thẩm - Bí thư Huyện ủy Phú Ninh, dẫu hệ thống chính trị Phú Ninh đang vận hành hiệu quả, tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại như việc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ở vài cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa tốt.

Việc triển khai một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Huyện ủy không nghiêm, không đảm bảo thời gian, chất lượng, yêu cầu công việc. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở có mặt hạn chế. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức chưa đạt yêu cầu đề ra, tình trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ chưa được chấn chỉnh…

“Vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ có biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp. Ý thức phục vụ chưa cao, chất lượng công việc còn thấp và cả việc có biểu hiện xa dân.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, tháng 2.2022 Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 27 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ” - ông Thẩm nói.

Nguyên nhân chủ yếu của các hạn chế trên, theo phân tích của ông Thẩm, là do người đứng đầu ở một số cấp ủy, chính quyền thiếu tu dưỡng, có biểu hiện xem nhẹ kỷ luật kỷ cương. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra chưa thường xuyên nhằm kịp thời xử lý các hành vi sai phạm… Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh yêu cầu phải tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; sự quản lý, điều hành của chính quyền.

Yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm, bức xúc của dư luận. Đồng thời rà soát, sửa đổi thực hiện nghiêm quy chế, quy trình giải quyết công việc. Phải xây dựng kế hoạch nhiệm vụ cụ thể trong từng tháng, quý, năm…

“Chúng tôi sẽ xử lý đúng quy định, điều chuyển công tác đối với những cán bộ, đảng viên có dư luận xấu hoặc gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức. Đặc biệt, sẽ càng nghiêm khắc với trường hợp tái phạm, có tính nhất nghiêm trọng, với những cán bộ, đảng viên năng lực yếu, tinh thần trách nhiệm kém” - ông Thẩm nhấn mạnh.

Nghiêm túc thực thi

Ông Ninh Quang Thạnh - Trưởng phòng Nội vụ kiêm Tổ trưởng tổ công vụ huyện Phú Ninh cho biết, ngay sau Chỉ thị 27 của Huyện ủy Phú Ninh ra đời, chính quyền địa phương đã nhanh chóng quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Gần nhất, trong tháng 4, 5, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đã vào guồng, thực hiện đủ, tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện trong từng tháng.

Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch đã đề ra như: lãnh đạo UBND huyện kiểm tra tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; báo cáo xin chủ trương khắc phục tồn tại đối với công tác phục hồi môi trường tại mỏ đất Núi Cóc, xã Tam Đại; chủ trì làm việc với UBND thị trấn Phú Thịnh về việc xử lý các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đất đai, xây dựng; phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra hiện trường công trình, làm rõ việc khắc phục một số tồn tại của dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu phố chợ Chiên Đàn, xã Tam Đàn…

Trong thi hành công vụ, phần lớn cán bộ, công chức, viên chức đã nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tham mưu giải quyết công việc chất lượng, kịp thời; chấp hành nghiêm túc và sử dụng có hiệu quả ngày, giờ làm việc theo quy định; tác phong trang phục gọn gàng, lịch sự.

Ông Ninh Quang Thạnh cho biết, Tổ kiểm tra công vụ thường xuyên kiểm tra đột xuất tại nhiều xã, phòng, ban, đơn vị. Khi phát hiện một số cán bộ chưa thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc, vắng họp không lý do, tổ kiểm tra đều nhắc nhở, nêu rõ trong báo cáo hằng tháng để UBND huyện, Huyện ủy nắm tình hình. Đồng thời báo cáo về các phần việc chưa làm của các phòng ban hay các địa phương có số lượng hồ sơ trễ hẹn nhiều.

“Theo kế hoạch, năm 2022 Tổ kiểm tra công vụ tập trung kiểm tra việc chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND huyện trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, cũng là cụ thể hóa Chỉ thị 27 thực chất nhất” - ông Ninh Quang Thạnh nói.

TAGS