Phú Ninh thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số

TÂM ĐAN |

UBND huyện Phú Ninh vừa có quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số huyện Phú Ninh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về chủ trương, chiến lược để thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh trong các cơ quan nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm và toàn xã hội.

Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế của từng địa phương, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển kinh tế - xã hội...

TAGS