Quảng Nam đạt 100% phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021

THỤC AN |

(QNO) - Ngày 22.9, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (BCĐ Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến với BCĐ Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Quảng Nam về kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng BCĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng BCĐ Điều tra cơ sở hành chính tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.A

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên Thường trực BCĐ Trung ương, cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là cuộc điều tra quan trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị điều tra, nội dung phức tạp.

Do đó đòi hỏi BCĐ điều tra các cấp quán triệt, thực hiện đúng phương án, quy trình áp dụng cho điều tra; chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Kết quả điều tra sẽ phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước.

Cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là nhiệm vụ mới đối với ngành nội vụ, mang tính chuyên môn thống kê sâu nên có nhiều khó khăn, vướng mắc, lại diễn ra trong điều kiện vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, BCĐ điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Quảng Nam đã triển khai quyết liệt và hiệu quả.

Kết quả thu nhập thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 697/697 cơ quan, đơn vị thực hiện việc khai phiếu, duyệt phiếu, số lượng phiếu nhiều, xếp thứ 5 của cả nước và Sở Nội vụ đã nghiệm thu, đạt tỷ lệ 100%.

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Mạnh Quân - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - tài chính cho biết, BCĐ tỉnh Quảng Nam đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh. BCĐ tỉnh Quảng Nam đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo phương án điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của BCĐ Trung ương.

Theo ông Quân, Quảng Nam là một trong những tỉnh hoàn thành công tác thu thập thông tin theo đúng quy định tại Phương án điều tra cơ sở hành chính năm 2021, là tỉnh thứ 8 của cả nước được BCĐ Trung ương thống nhất lựa chọn để tiến hành nghiệm thu.

TAGS