Sáp nhập nhiều cơ quan, đơn vị tại TP.Hồ Chí Minh

(Theo chinhphu.vn) |

(QNO) - Một loạt các ban quản lý (BQL) trực thuộc TP.Hồ Chí Minh, các sở và quận - huyện sẽ được sáp nhập nhằm giảm bớt đầu mối.

Việc sắp xếp lại bộ máy nhằm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành và phục vụ người dân tốt hơn. (Trong ảnh: Người dân đang làm thủ tục ở huyện Nhà Bè). - Ảnh: SGGP
Việc sắp xếp lại bộ máy nhằm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành và phục vụ người dân tốt hơn. Trong ảnh: Người dân đang làm thủ tục ở huyện Nhà Bè. Ảnh: SGGP

Cùng đó là việc sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính cấp quận, cấp phường nhằm đảm bảo thống nhất, thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế, giảm chi tiêu thường xuyên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành.

Theo Báo Sài Gòn giải phóng, đồng chí Nguyễn Thành Phong - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh vừa kết luận đồng ý với việc sáp nhập BQL đầu tư - xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, BQL khu đô thị mới nam thành phố và BQL đầu tư - xây dựng khu đô thị tây bắc thành phố thành BQL phát triển đô thị thành phố.

Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng được giao hoàn chỉnh, sớm trình Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh dự thảo đề án sắp xếp lại các BQL dự án của thành phố, quận - huyện, BQL đầu tư các dự án ODA.

Việc sáp nhập, sắp xếp như trên cũng là thực hiện theo Kế hoạch 198-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh để triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cụ thể, Kế hoạch 198 yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND TP.Hồ Chí Minh rà soát chức năng 3 BQL đã nêu, cùng Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, BQL đầu tư các dự án ODA, BQL trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố, BQL khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp có chức năng tương đồng thuộc thành phố, các sở…

Từ đó, xây dựng phương án sắp xếp theo hướng giảm đầu mối, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; tinh giản biên chế; giảm chi tiêu thường xuyên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành.

Các quận - huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, các đảng đoàn, ban cán sự đảng… trực thuộc Thành ủy phải thường xuyên rà soát, sắp xếp lại các cơ quan, bộ phận trực thuộc. Cùng đó là việc giảm đầu mối bên trong cơ quan chuyên môn chuyên trách, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, giảm số lượng cấp phó của đơn vị cũng như các đơn vị trực thuộc.

Sở Nội vụ đã tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan và đề xuất UBND TP.Hồ Chí Minh thực hiện một số biện pháp nhằm cụ thể hóa Kế hoạch 198. Trong đó, Sở Nội vụ đề xuất phương án đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan quản lý nhà nước thuộc thành phố. Mục đích nhằm đảm bảo một đơn vị có thể đảm nhận được nhiều việc và một việc chỉ do một đơn vị chủ trì. Đồng thời đề xuất số lượng biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, Kế hoạch 198-KH/TU thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã nêu cụ thể những nội dung liên quan đến tổ chức, bộ máy, biên chế. Trong đó có chủ trương sắp xếp cơ cấu lại trung tâm bồi dưỡng chính trị quận - huyện, theo hướng trưởng ban tuyên giáo quận - huyện ủy đồng thời là giám đốc trung tâm. 

Kế hoạch cũng giao Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy xây dựng đề án trưởng ban dân vận quận - huyện ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ quận - huyện; thí điểm hợp nhất cơ quan ban dân vận quận - huyện ủy và cơ quan chuyên trách MTTQ quận - huyện…

Trên thực tế, ở một số địa phương của TP.Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng đề án, trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy và đã bước đầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn. Đồng chí Lê Thanh Phong - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Củ Chi cho biết, huyện đã thí điểm mô hình Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

Cùng đó, Huyện ủy đang sắp xếp lại công việc đối với Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, trước khi bố trí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Lưu - Bí thư Huyện ủy Nhà Bè chia sẻ, địa phương này đã bố trí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Lãnh đạo Huyện ủy Nhà Bè và Củ Chi đều khẳng định, việc thí điểm gặp nhiều thuận lợi và phát huy hiệu quả bước đầu. Tuy nhiên, những đồng chí được bố trí “đồng thời” nêu trên thì phải đảm nhận 2 đầu việc nên khối lượng công việc sẽ gia tăng.

Do đó, đồng chí Lê Thanh Phong kiến nghị tính toán lại cơ chế, chính sách khi thực hiện việc thí điểm. Đồng thời, Ban Tổ chức Thành ủy TP.Hồ Chí Minh cũng cần có hướng dẫn cụ thể về bộ máy giúp việc. Bởi hiện nay, khi đã thí điểm hợp nhất 2 chức danh nhưng 2 cơ quan vẫn nằm độc lập và tách biệt nhau.

(Theo chinhphu.vn)