Thẩm định 74 vị trí việc làm của UBND huyện Duy Xuyên

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Chiều nay 4.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề án vị trí việc làm tỉnh (khối tổ chức hành chính) chủ trì cuộc họp thẩm định đề án vị trí việc làm của UBND huyện Duy Xuyên.

Quang cảnh cuộc làm việc chiều nay 4.4. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh cuộc làm việc chiều nay 4.4. Ảnh: N.Đ

Theo ông Phan Xuân Cảnh – Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, năm 2022 huyện Duy Xuyên được UBND tỉnh giao 100 biên chế. Số biên chế đã thực hiện đến cuối tháng 2.2022 là 90 biên chế. Trong đó, trình độ chuyên môn thạc sĩ có 17 người (tỷ lệ 18,8%); đại học có 72 người (tỷ lệ 80%) và cao đẳng 1 người (1,1%).

Giai đoạn 2022 - 2025, UBND huyện Duy Xuyên xây dựng 75 vị trí việc làm. Trong đó, nhóm lãnh đạo quản lý có 12 vị trí; nhóm nghiệp vụ chuyên ngành có 49 vị trí; nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung có 10 vị trí; nhóm hỗ trợ phục vụ có 4 vị trí.

Căn cứ vào nhu cầu biên chế gắn với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của địa phương, ông Phan Xuân Cảnh kiến nghị UBND tỉnh giao thêm cho huyện 3 biên chế. Theo đó, địa phương dự kiến bố trí theo đề án vị trí việc làm với số lượng người làm việc giai đoạn 2022 – 2025 ổn định, gồm 103 biên chế và 5 hợp đồng lao động (Nghị định 68, 161).

Thảo luận tại cuộc họp, Tổ thẩm định số 1 (Hội đồng thẩm định) đề nghị, căn cứ quy định hiện hành và thực tế tại đơn vị, UBND huyện Duy Xuyên hoàn chỉnh bản mô tả công việc, trình độ chuyên môn và khung năng lực của từng vị trí việc làm để trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức theo cơ cấu tổ chức bộ máy được phê duyệt, đáp ứng việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của huyện trong thời gian đến.

Về biên chế và số lượng người làm việc, căn cứ quy định hiện hành, thực tế sử dụng biên chế tại đơn vị, UBND huyện Duy Xuyên hoàn chỉnh các vị trí việc làm tương ứng với số biên chế giao và ổn định giai đoạn 2022 - 2025 với 74 vị trí việc làm, 98 biên chế công chức và 6 định suất hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 và Nghị định số 161 theo quy định.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu UBND huyện hoàn chỉnh đề án vị trí việc làm theo đề nghị của Tổ thẩm định số 1 và thống nhất tạm giao 100% biên chế công chức và thêm một định suất hợp đồng lao động theo các Nghị định 68, 161.

Ghi nhận đề xuất tăng thêm 3 biên chế cho huyện Duy Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, Tổ thẩm định số 1 sẽ trình cho Hội đồng thẩm định xem xét dựa trên các yếu tố đặc thù đối với các địa phương vùng đông nam của tỉnh. Với nguyên tắc là đảm bảo chỉ tiêu biên chế công chức Bộ Nội vụ giao cho Quảng Nam ổn định giai đoạn 2022 – 2025 là 3.156 biên chế.

TAGS