Thăng Bình khai trương Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến

TRUNG THỰC - GIANG BIÊN |

(QNO) - Sáng 2.4, UBND huyện Thăng Bình khai trương Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ điểm cầu Huyện ủy, UBND huyện đến 22 xã, thị trấn phục vụ việc tổ chức hội nghị giữa huyện, xã, kết nối trực tuyến đến tỉnh và Trung ương.

Trước đó, UBND huyện Thăng Bình đã đầu tư hệ thống truyền hình trực tuyến cho 3 cụm xã ở Bình Trị, Bình Đào và Bình Trung. Tuy nhiên, do đầu tư thiếu đồng bộ và ít điểm cầu đã ảnh hưởng đến hoạt động chỉ đạo và điều hành các hội nghị trực tuyến do tỉnh, huyện tổ chức trong thời gian qua. Do vậy, lần này UBND huyện Thăng Bình đã đưa vào sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến 22 xã, thị trấn.

Hệ thống này giúp tiết kiệm thời gian di chuyển, tiết kiệm chi phí cho cán bộ xã, thị trấn và nhiều tiện ích khác; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp chính quyền và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Kinh phí đầu tư Hệ thống truyền hình trực tuyến hoàn chỉnh gần 3,5 tỷ đồng, gồm chi phí thiết bị, xây lắp, chi phí đường truyền năm đầu tiên… Theo đó hệ thống MCU trung tâm để mở rộng kết nối đến tất cả phòng họp trực tuyến cấp xã với 24 điểm cầu.

TAGS