Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính

NAM PHƯƠNG |

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021.

Theo đó, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn và 7 thành viên từ các sở, ban, ngành có liên quan. Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị, địa phương, gồm Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Công an tỉnh; UBND các huyện: Nam Trà My, Tây Giang và báo cáo kết quả kiểm tra theo Kế hoạch số 1218 ngày 10.3.2021 của UBND tỉnh.