Thành quả công tác cán bộ ở Thăng Bình

VIỆT NGUYỄN |

Nâng cao trình độ cán bộ, đánh giá đúng chất lượng đội ngũ cán bộ, chú trọng quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, điều động cán bộ là những mặt thành công của công tác cán bộ ở huyện Thăng Bình trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Tấn Thu - Bí thư Đảng ủy xã Bình Hải trao đổi với cán bộ lão thành địa phương để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Ông Nguyễn Tấn Thu - Bí thư Đảng ủy xã Bình Hải trao đổi với cán bộ lão thành địa phương để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Điểm nhấn điều động cán bộ

Mới đây, Huyện ủy Thăng Bình sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 06 về điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo xã, thị trấn giai đoạn 2019 - 2020 và đến năm 2025. Trong hơn 2 năm qua, đã điều động ông Nguyễn Tấn Thu - Bí thư Đảng ủy xã Bình Đào giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bình Hải, điều động ông Trương Kim Đông - Chủ tịch UBND xã Bình Phú giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bình Lãnh.

Ông Nguyễn Tấn Thu cho biết, khi được điều động về Đảng ủy xã Bình Hải, ông đã cùng tập thể lãnh đạo quyết tâm xúc tiến cải tiến lề lối, tác phong, phong cách làm việc, chấn chỉnh giờ giấc, kỷ luật lao động của cán bộ, công chức. Kết quả tạo chuyển biến khá rõ nét, tạo ra khí thế mới trong sinh hoạt, làm việc của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Còn ông Trương Kim Đông cho rằng, việc ông được Huyện ủy Thăng Bình điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã Bình Lãnh là điều kiện rất tốt để phấn đấu vươn lên. “Chặng đường lao động, làm việc phía trước còn dài. Tôi xác định đây là động lực để tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt công tác” - ông Đông nói.

Theo đánh giá của Huyện ủy Thăng Bình, qua công tác luân chuyển, điều động cán bộ đã khắc phục cơ bản tình trạng bị động, hụt hẫng, khép kín trong công tác cán bộ ở các xã, thị trấn. Theo đó, từng bước điều chỉnh hợp lý việc bố trí cán bộ, tăng cường cán bộ cho những nơi có nhu cầu cấp bách, nhất là các xã có khó khăn về cán bộ. Từ đó, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên nhất là các đơn vị có cán bộ chuyển đến, góp phần khắc phục tâm lý thỏa mãn, chủ quan của không ít cán bộ.

Ông Lê Quang Hạt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thăng Bình nói, điều động cán bộ không chỉ có tác động đến cán bộ được điều động mà còn tác động trực tiếp đến các cán bộ trong cùng tập thể, môi trường, tạo chuyển biến, nâng cao ý thức, trách nhiệm với nhiệm vụ. Cán bộ được điều động về tập thể mới đã tạo ra sự chủ động, năng động, sáng tạo hơn trong thực hiện các phần việc, lan tỏa tinh thần nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Nâng cao chất lượng, trình độ 

Triển khai Nghị quyết 04 ngày 12.8.2016, Nghị quyết 13 ngày 9.11.2018, Nghị quyết 15 ngày 26.11.2019 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

Ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình cho biết, quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định cấp trên đánh giá cấp dưới, người đứng đầu đánh giá những người thuộc quyền quản lý, cấp trên trực tiếp đánh giá người đứng đầu cấp dưới. Đó là nền tảng để Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ.

Về quy hoạch cán bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ đưa vào quy hoạch được nâng lên cả về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị; đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ được đưa vào quy hoạch đảm bảo theo quy định. Thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ hằng năm, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các địa phương, đơn vị của huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch theo phân kỳ đào tạo ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Qua 5 năm thực hiện, đã có 578 lượt cán bộ được đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị. 

Triển khai các nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, các cấp ủy đảng của Thăng Bình từ huyện đến cơ sở đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; phát huy trách nhiệm của tổ chức và người đứng đầu, thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy.

“Việc ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên về công tác cán bộ được cấp ủy các tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định. Đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn huyện có sự chuyển biến nhanh về chất lượng, có cơ cấu hợp lý giữa các ngành, thành phần, độ tuổi, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt” - ông Phan Công Vỹ nói.

Thực hiện Nghị quyết số 06, ngày 24.4.2019, của Huyện ủy Thăng Bình về luân chuyển cán bộ lãnh đạo xã, thị trấn giai đoạn 2019 - 2020 và đến năm 2025, đến nay địa phương đã luân chuyển 9 cán bộ từ huyện về xã, thị trấn (giữ các chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND), luân chuyển ngang từ cơ quan này sang cơ quan khác 31 người, luân chuyển cán bộ lãnh đạo giữa các xã 2 người.

Hiện nay, tổng số cấp ủy cấp xã ở Thăng Bình có 323 người (70 nữ), trong đó, trình độ chuyên môn trung cấp 5 người, cao đẳng 7 và đại học trở lên 311 (32 người trình độ thạc sĩ). Về trình độ lý luận chính trị, tất cả có trình độ trung cấp trở lên (22 cao cấp chính trị).

Đối với cấp ủy cấp huyện có 42 người (6 nữ), tất cả có trình độ chuyên môn đại học trở lên (17 thạc sĩ) và trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân. Các chức danh lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng, ban, ngành và tương đương thuộc huyện gồm 73 người (17 nữ), đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên (21 thạc sĩ) và trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên (61 cao cấp chính trị).

TAGS