Thay đổi thời gian thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức

CHÂU NỮ |

(QNO) - Hôm qua 25.9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2628/QĐ-UBND điều chỉnh thời gian thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức.

Theo Quyết định số 1972 ngày 23.7.2020 của UBND tỉnh về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức của tỉnh, kỳ thi tổ chức trong 2 ngày 30 và 31.7. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tạm dừng kỳ thi.

Nay UBND tỉnh điều chỉnh lại thời gian thi vòng 1 ngày 28.9; vòng 2 chiều 29.9.2020. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định 1972 của UBND tỉnh.

Kỳ thi tổ chức tại Trường Đại học Quảng Nam. Vòng 1 thi môn kiến thức chung và môn ngoại ngữ; vòng 2 thi môn chuyên môn, nghiệp vụ.

TAGS

Tạm dừng tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

AN BÌNH |

(QNO) - Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh năm 2020 vừa có thông báo tạm dừng tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

CHÂU NỮ |

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh năm 2020 vừa ban hành thông báo một số nội dung về việc tổ chức kỳ thi. Theo đó, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 1895 và 1896 ngày 15.7.2020, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ http://noivuqnam.gov.vn.