Thí điểm triển khai hệ thống ứng cứu khẩn cấp EOC

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Công văn 4449/UBND-KGVX thống nhất thí điểm triển khai hệ thống ứng cứu khẩn cấp EOC (đầu số 113, 114, 115) trên địa bàn tỉnh.

Mô hình giải pháp ứng cứu khẩn cấp VNPT EOC.
Mô hình giải pháp ứng cứu khẩn cấp VNPT EOC

Theo đó, việc thí điểm triển khai hệ thống ứng cứu khẩn cấp EOC nhằm ứng dụng chuyển đổi số trong công tác ứng cứu khẩn cấp (đầu số 113, 114, 115) hỗ trợ điều hành, điều phối, quản lý tài nguyên, phương tiện, tổng hợp số liệu báo cáo phục vụ người dân, doanh nghiệp, cơ quan quản lý được tốt hơn.

TAGS