Thực hiện 19 nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2023

BẢO LÂM |

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh mục nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2023 với 19 nhiệm vụ, dự kiến kinh phí 143 tỷ đồng. 

Đó là các nhiệm vụ: xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về cấp phép xây dựng tỉnh Quảng Nam; hệ thống thông tin địa lý (GIS) quản lý quy hoạch, hạ tầng đô thị trên địa bàn toàn tỉnh; xây dựng hệ thống thông tin và CSDL quản lý ngành tài nguyên và môi trường; hệ thống CSDL và phần mềm quản lý nhà nước ngành VH-TT&DL; CSDL chuyên ngành y tế; xây dựng CSDL chuyên ngành LĐ-TB&XH; xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành NN&PTNT.

Cùng với đó là hệ thống thống kê báo cáo số liệu tổng hợp của tỉnh; xây dựng trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC); xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, điều hành tác nghiệp tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; CSDL chuyên ngành GD&ĐT; xây dựng CSDL chuyên ngành tư pháp; nâng cấp các hệ thống dùng chung của tỉnh: Qoffice, email công vụ, cổng thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, CSDL chuyên ngành TT&TT; phần mềm quản lý và khai thác báo cáo ngân sách; xây dựng phần mềm CSDL về giá tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời nâng cấp, mở rộng phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính; hệ thống phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; nâng cấp, mở rộng phần mềm quản lý CSDL cán bộ, công chức, viên chức; kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin hạng mục “hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại lưu trữ lịch sử tỉnh”; hệ thống thông tin và CSDL phục vụ quản lý nhà nước chuyên ngành KH&CN; phần mềm và CSDL phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: đầu tư, môi trường, đất đai, quy hoạch, hạ tầng, xây dựng, lao động, việc làm, thương mại; quản lý doanh nghiệp và phục vụ công tác xúc tiến đầu tư tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

TAGS