Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 8795 yêu cầu các sở ngành, địa phương triển khai có hiệu quả các dịch vụ công (DVC) trực tuyến hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng DVC quốc gia và Nghị định 45 về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử.

UBND tỉnh yêu cầu Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng theo Quyết định 33 (ngày 6.11.2021) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Sở Thông tin và truyền thông tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện Cổng DVC, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ tích hợp, chia sẻ, đồng bộ các thông tin, dữ liệu trong giải quyết TTHC trên Cổng DVC, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với Cổng DVC quốc gia.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Đẩy mạnh việc chứng thực và sử dụng bản sao điện tử từ bản chính; chấn chỉnh kịp thời, kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã được gửi và ký số của người sử dụng lao động, của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Xử lý kịp thời, công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng DVC quốc gia. Kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm cán bộ, công chức có các hành vi chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, tự yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định pháp luật gây khó khăn, phiền hà trong thực hiện giải quyết TTHC.

TAGS

Hướng dẫn quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến

A.Đ |

(QNO) - Sáng nay 3.12, Sở Thông tin và truyền thông tập huấn trực tuyến hướng dẫn quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và một cửa điện tử cấp tỉnh cho cán bộ phụ trách bộ phận một cửa cấp tỉnh, huyện và nhân viên tiếp nhận TTHC.

Mục tiêu đưa mức độ hài lòng của người dân về giải quyết thủ tục hành chính ngành BHXH đạt 95% vào năm 2030

H.L |

Đến năm 2030, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đạt 95% (năm 2025 đạt 90%) là mục tiêu phấn đấu của ngành BHXH Việt Nam trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.