Triển khai thí điểm Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh

VINH ANH |

UBND tỉnh đang hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh.

Trung tâm IOC được xem là nơi tổng hợp nhiều nguồn thông tin, dữ liệu của tỉnh trên tất cả lĩnh vực. Qua đó giúp lãnh đạo các cấp giám sát, điều hành, hỗ trợ chỉ huy và quản lý chất lượng dịch vụ một cách tổng thể; cho phép phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ ra quyết định và xây dựng quy chế, chính sách. Đồng thời nắm bắt, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, góp ý của người dân trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các dịch vụ giám sát, điều hành dự kiến đưa vào Trung tâm IOC bao gồm: giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giám sát điều hành lĩnh vực chính quyền điện tử; giám sát tương tác xử lý phản ánh hiện trường, kiến nghị người dân; giám sát thông tin trên môi trường mạng; giám sát giao thông và an ninh trật tự của đô thị.

Hiện nay, Sở TT-TT được UBND tỉnh giao phối hợp với VNPT Quảng Nam đẩy nhanh việc cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho IOC đặt tại tầng 1 trụ sở Ban Thi đua khen thưởng tỉnh. Dự kiến, Trung tâm IOC của tỉnh sẽ được khai trương vào đầu tháng 10.2020.