Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn, trước hạn của TP.Hội An mới đạt 54,22%

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng 14.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng đoàn công tác của tỉnh có cuộc làm việc với UBND TP.Hội An về tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số quý I.2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc làm việc với UBND TP.Hội An về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số 3 tháng đầu năm 2022. Ảnh: N.Đ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc làm việc với UBND TP.Hội An về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số 3 tháng đầu năm 2022. Ảnh: N.Đ

Báo cáo tại cuộc làm việc, UBND TP.Hội An cho biết, về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đến nay, UBND thành phố có 20 cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc, giảm 4 đơn vị so với năm 2015. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP.Hội An đã chấm dứt 85 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Về cải cách thủ tục hành chính, từ ngày 1.1.2022, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP.Hội An đi vào hoạt động. Thành phố đã đưa 51 lĩnh vực vào thực hiện theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông” với số thủ tục thực hiện là 261 thủ tục. Từ tháng 10.2021, chỉ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng (không thực hiện tiếp nhận bản giấy hoặc trực tiếp) đối với các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố mức độ 3, mức độ 4.

Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị, ban ngành, UBND xã, phường trên địa bàn thành phố đã kết nối Internet với đường truyền tốc độ cao, thiết lập mạng LAN phục vụ công việc, trao đổi thông tin, dữ liệu. Tỷ lệ máy tính trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức đạt 100%; mạng lưới thông tin di động, mạng 3G, 4G được phủ sóng, các điểm truy cập internet miễn phí được đầu tư.

Thành viên đoàn kiểm tra về công tác cải cách hành chính tỉnh khảo sát việc niêm yết công khai các văn bản, các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả phường Cẩm Phô (TP.Hội An). Ảnh: N.Đ
Thành viên đoàn kiểm tra về công tác cải cách hành chính tỉnh khảo sát việc niêm yết công khai các văn bản, các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả phường Cẩm Phô (TP.Hội An). Ảnh: N.Đ

Đồng thời, sử dụng hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc (QOffice nâng cấp), chuyển hoàn toàn việc sử dụng văn bản giấy sang văn bản điện tử. Tất cả các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường được cấp chữ ký số chuyên dùng của chính phủ để thực hiện ký số văn bản điện tử. Các cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường đã triển khai sử dụng hiệu quả phần mềm một cửa điện tử; 13/13 xã, phường  sử dụng hệ thống "Một cửa điện tử" để cập  nhật việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND TP.Hội An nhìn nhận, một số mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng cải cách hành chính chưa đạt được theo kế hoạch đề ra như: Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn (theo thống kê của bản đồ thể chế tỉnh, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn, trước hạn của UBND TP.Hội An mới đạt 54,22%); tỷ lệ thủ tục hành chính áp dụng mức độ 3, 4; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện tử công vụ; tỷ lệ cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử...

Trao đổi tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho rằng, UBND TP.Hội An cần thay đổi tư duy, cách làm đối với công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Bởi lẽ, thành phố du lịch Hội An có rất nhiều lợi thế để thực hiện chuyển đổi số, với mục tiêu hướng đến là chuyển đổi số phải mang lại giá trị kinh tế cho người dân, doanh nghiệp. Lãnh đạo thành phố cần xốc lại tinh thần làm việc, tạo tâm thế mới trong cán bộ, công chức, viên chức để đưa công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước, hành chính công đạt kết quả tốt nhất, như vốn có ở chặng đường phát triển trước đây.

Đồng thời lưu ý, thành phố cần tranh thủ hiệu quả nguồn kinh phí của UBND tỉnh hỗ trợ hằng năm và nguồn lực xã hội hóa để sớm kết nối đồng bộ hệ thống camera từ cấp xã đến thành phố, phủ sóng miễn phí wifi trên địa bàn, số hóa dữ liệu dữ liệu dùng chung…

TAGS