UBND tỉnh ủy quyền giải quyết 119 thủ tục hành chính

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam công bố mức độ dịch vụ công trực tuyến đối với 1.532 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã (mức độ 3 là 23 TTHC, mức độ 4 là 1.509 TTHC).

Trong 6 tháng tháng đầu năm, UBND tỉnh tiếp tục ủy quyền giải quyết 119 TTHC cho các sở: NN&PTNT, Tư pháp, Công Thương, Tài nguyên và môi trường, Kế hoạch và đầu tư, Khoa học và công nghệ, LĐ-TB&XH, GD-ĐT.

Đến nay, UBND tỉnh phê duyệt danh mục TTHC còn hiệu lực thực hiện số hóa với hơn 650 TTHC của hơn 15 đơn vị đề nghị.

Một số địa phương đề nghị thẩm định danh mục kết quả giải quyết TTHC  còn hiệu lực phải thực hiện số hóa như: hồ sơ địa chính tại thị xã Điện Bàn; Quế Sơn (5 lĩnh vực), Đại Lộc (13 lĩnh vực), Phước Sơn (10 lĩnh vực), Thăng Bình (13 lĩnh vực)…

Triển khai thực hiện Nghị quyết 02 (ngày 10.1.2022) của Chính phủ, 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC quy định kinh doanh gắn với phân cấp, trao quyền cho đơn vị, địa phương và kiểm tra, giám sát; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số đồng bộ với cải cách hành chính.

TAGS

Quảng Nam tăng 9 bậc về chỉ số cải cách hành chính

V.A - Đ.Y |

(QNO) - Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của Quảng Nam đạt 86,58%, đứng thứ 33/63 tỉnh thành, tăng 9 bậc so với năm 2020.

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến cơ sở

XUÂN MAI |

Công an xã Đại Thạnh (Đại Lộc) đã có cách làm hay về thực hiện mô hình “Tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến cho người dân”.