Năm 2022 vận hành Sàn giao dịch thương mại khởi nghiệp

B.N |

UBND tỉnh vừa có Quyết định 3856 ban hành Kế hoạch hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp (KN) đổi mới sáng tạo năm 2022. 

Trong đó, sẽ xây dựng và vận hành Sàn giao dịch thương mại KN trên cơ sở nâng cấp Cổng thông tin Hỗ trợ KN đổi mới sáng tạo Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025; tổ chức diễn đàn đối thoại về KN, ngày hội KN (online KN), thương mại điện tử KN; kết nối mạng lưới thông tin KN sáng tạo quốc gia.

Tổ chức các hội thảo, diễn đàn chuyên sâu về hệ sinh thái và cuộc thi KN trong học sinh, sinh viên. Năm 2022, Quảng Nam tổ chức Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo (KNST) - TechFest Quảng Nam lần thứ 3 với chủ đề “Chuyển đổi số để tăng tốc sản phẩm KN - sản phẩm OCOP và công nghiệp nông thôn tiêu biểu”, tham gia Ngày hội KNST quốc gia, vùng, địa phương và thương mại hóa ý tưởng, dự án KNST.

Tỉnh sẽ có các hoạt động hỗ trợ khuyến khích, tôn vinh các ý tưởng, dự án KN sáng tạo; hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển hộ sản xuất kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp siêu nhỏ hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp cơ khí, luyện kim và sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ các ngành cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp ô tô, điện tử, dệt may, da giày, các ngành công nghiệp khác.

Hỗ trợ các hoạt động thanh niên, phụ nữ, nông dân KN; hỗ trợ 100 ý tưởng, dự án KN sáng tạo đã được công nhận tham gia Ngày hội KN đổi mới sáng tạo tỉnh lần thứ 3 - năm 2022; cùng 10 ý tưởng, dự án KN đổi mới sáng tạo tham gia Ngày hội KN sáng tạo quốc gia, vùng và tỉnh bạn; hỗ trợ 20 lượt dự án sử dụng dịch vụ KN đổi mới sáng tạo; hỗ trợ lần thứ nhất cho 2 không gian làm việc chung (TP.Hội An và TP.Tam Kỳ)...

TAGS