“Đặt hàng” nhà văn...

THIÊN ÂN |

Năm 2015, huyện Quế Sơn sẽ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng. Để chuẩn bị cho sự kiện này, ngay từ năm ngoái Huyện ủy Quế Sơn đã có kế hoạch làm một cuốn sách viết về đề tài chiến tranh cách mạng với tựa đề “Quế Sơn - Đất và người kiên trung”. Nhà văn Phạm Thông - tác giả của hai tập bút ký “Cát đỏ” và “Ám ảnh vùng đông”, được Huyện ủy Quế Sơn “đặt hàng” viết cuốn sách này.

Sau hai năm đi thực tế, gặp những người từng tham gia hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ở huyện Quế Sơn để thu thập tư liệu, nhà văn Phạm Thông đã viết xong 18 truyện ký, bút ký. Trong đó có một số tác phẩm đã được đăng tải trên báo Quảng Nam. Tất cả truyện ký, bút ký đều tập trung phản ánh những nhân vật điển hình, sự kiện đã đi vào lịch sử huyện Quế Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những truyện ký, bút ký Những bình thường lấp lánh, Ngô Đinh - ý chí thép, Người hùng đất Quế, Bí thư Huyện ủy kiên trung, Kỷ niệm về bác Bốn Hương, Bác sĩ Thu Hà với bệnh xá Quế Sơn... được nhà văn Phạm Thông viết với xúc cảm dạt dào, với hiểu biết sâu sắc về chiến tranh nên có sức lay động lòng người.  

Mỗi một truyện ký, bút ký viết xong, Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quế Sơn phối hợp với chính quyền địa phương có liên quan tổ chức hội thảo thẩm định nhằm đảm bảo tính khách quan trung thực và chính xác về thời gian, địa điểm diễn ra các sự kiện. Cách làm này đã giúp cho tác giả có thêm nguồn thông tin quý giá để bổ sung sửa chữa từng truyện ký, bút ký của mình. Ông Mai Xuân Hương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quế Sơn cho biết, huyện đang gấp rút tiến hành khâu thẩm định lần cuối cùng để trao đổi với tác giả nhằm hoàn chỉnh bản thảo tập sách “Quế Sơn - Đất và người kiên trung”. Theo nhà văn Phạm Thông, đến nay bản thảo tập sách dày trên 300 trang đã được hoàn tất.        

Việc “đặt hàng” nhà văn viết sách văn học về truyền thống cách mạng của địa phương mình là cách làm hay. Nội dung tư tưởng tác phẩm được chuyển tải bằng nghệ thuật biểu đạt của nhà văn chuyên nghiệp nên có chất lượng tốt hơn. Được biết, cho đến nay, chỉ mới có hai huyện Núi Thành và Quế Sơn trân trọng “đặt hàng” nhà văn Hồ Duy Lệ (tập Lửa Núi Thành) và nhà văn Phạm Thông (tập Quế Sơn - Đất và người kiên trung) viết sách văn học về địa phương mình. Và một khi nhà văn đã nhận lời, họ sáng tạo ra tác phẩm có chất lượng là điều hiển nhiên.

THIÊN ÂN