Xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập huyện Bắc Trà My: Lấn cấn ở phần thi phỏng vấn

HÀN GIANG |

Trong kỳ xét tuyển dụng viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp năm 2016 của huyện Bắc Trà My vừa qua, có nhiều giáo viên không trúng tuyển dù có tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp khá cao và nhiều người cho rằng tổ chức phần thi phỏng vấn thiếu minh bạch.

Ngày 11.5.2016, Sở Nội vụ có Quyết định số 74/QĐ-SVN điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Bắc Trà My. Theo đó, thống nhất giao UBND huyện Bắc Trà My tuyển dụng 295 chỉ tiêu theo nhu cầu vị trí việc làm. Trong đó, tuyển dụng viên chức cho đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 287 chỉ tiêu. Báo cáo số 205/BC-HĐXTDVC ngày 8.8.2016 của Hội đồng xét tuyển dụng viên chức huyện Bắc Trà My cho biết, tổng số thí sinh tham gia kiểm tra, sát hạch là 1.004 người (chiếm 85,01%); có 177 người không kiểm tra, sát hạch (chiếm 14,99%). Thí sinh có điểm kiểm tra, sát hạch dưới 50 điểm, không đủ điều kiện xét trúng tuyển là 452 người (chiếm 38,27%); thí sinh có điểm kiểm tra, sát hạch từ 50 điểm trở lên, đủ điều kiện xét tuyển là 729 người (chiếm 61,73%). Kết quả xét tuyển dụng được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Phòng Nội vụ huyện và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện Bắc Trà My.

“Bất ngờ về điểm thi phỏng vấn”

Ngày 15.8 vừa qua, UBND huyện Bắc Trà My có Thông báo số 722/TB-UBND về kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2016. Tuy nhiên, nhiều giáo viên đã không đồng tình với kết quả này, và gửi đơn khiếu nại đến các ngành chức năng. Theo các giáo viên, phần thi phỏng vấn là nội dung bắt buộc nhưng tổ chức chưa chặt chẽ, thiếu sự nghiêm túc, khách quan. Bởi lẽ, khi hoàn thành nội dung phỏng vấn, người dự tuyển không được ký xác nhận nội dung đã trả lời phỏng vấn những gì. Số điểm đạt được là bao nhiêu cũng không công bố kịp thời. Sau khi biết được kết quả xét tuyển viên chức năm 2016, nhiều giáo viên có điểm thi phỏng vấn không đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) đã có nguyện vọng xin phúc khảo lại phần thi phỏng vấn nhưng không được chấp nhận.

Nội dung một đề thi với đáp án và thang điểm chấm trả lời phỏng vấn sát hạch thí sinh tham gia xét tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp huyện Bắc Trà My năm 2016.
Nội dung một đề thi với đáp án và thang điểm chấm trả lời phỏng vấn sát hạch thí sinh tham gia xét tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp huyện Bắc Trà My năm 2016.

Tham gia kỳ xét tuyển dụng viên chức vừa qua, một giáo viên cho biết, do điểm thi phỏng vấn đạt dưới 50 điểm nên nhiều hồ sơ có điểm học tập, điểm tốt nghiệp khá cao đã bị loại. Trong khi đó, những thí sinh trúng tuyển lại có số điểm phỏng vấn cao nhưng số điểm trung bình học tập và điểm tốt nghiệp thấp hơn nhiều. “Tôi không biết được rằng phải đạt từ 50 điểm trở lên mới được xét tuyển. Cứ nghĩ kết quả xét tuyển là tổng số điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn. Trong các thông báo tuyển dụng viên chức của huyện Bắc Trà My cũng không nói rõ điều kiện này. Tôi nghĩ đã có sự “tính toán” trong phần thi phỏng vấn, để từ đó lách kẽ hở quy định “Không thực hiện phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn” của Thông tư số 16/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ?” - cô giáo này nói.

Còn cô giáo Đ.T.L. thừa nhận, bản thân và nhiều giáo viên có suy nghĩ rằng họ đã giảng dạy lâu năm tại Bắc Trà My nên sẽ được ưu tiên trong kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2016. Việc thi phỏng vấn đối với họ chỉ là hình thức mà thôi. “Tôi đã trả lời được 2,5 câu hỏi phỏng vấn (số câu hỏi là 3 - PV) nhưng không nghĩ điểm thi lại dưới 50 điểm. Nhiều người dự tuyển cho biết không trả lời được câu nào nhưng vẫn đủ điểm vượt qua phần thi sát hạch. Chúng tôi rất bất ngờ về điểm thi phỏng vấn. Nếu khi hoàn thành xong phần thi phỏng vấn, chúng tôi được ký xác nhận nội dung trả lời và biết điểm ngay thì sẽ không có khiếu nại gì” - cô giáo Đ.T.L. bày tỏ.    

Con cán bộ ngành... cũng rớt

Trong thực hiện xét tuyển viên chức, tại điều 11 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định: xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Tại khoản 4, điều 12 của nghị định này quy định: điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2. Tại khoản 5 của điều này cũng quy định: kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 điều này. Đồng thời tại khoản 1, điều 13 cũng quy định: người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây: Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên; có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. Tại khoản 5, điều 26 của Thông tư số 16/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định: Không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn hoặc thực hành.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng xét tuyển dụng viên chức huyện khẳng định: địa phương đã thực hiện xét tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục hết sức nghiêm túc, chặt chẽ, đúng theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12.4.2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Cụ thể, đã triển khai xây dựng kế hoạch xét tuyển, thông báo chỉ tiêu xét tuyển, thu nhận hồ sơ, niêm yết hồ sơ đủ điều kiện dự xét tuyển, thời gian xét tuyển. Trong đó, đặc biệt chú trọng nội dung phỏng vấn (đề) và cách thức tổ chức phỏng vấn. Đề phỏng vấn có ba câu hỏi, gồm phần thi kiến thức chuyên ngành và tình hình kinh tế - xã hội của huyện. Thang điểm bố trí cho nội dung kiến thức chuyên ngành là 60 điểm, còn lại 40 điểm cho kiến thức về tình hình kinh tế - xã hội.

Theo ông Tuấn, để đảm bảo nội dung đề phỏng vấn, huyện thành lập Ban ra đề thực hiện chặt chẽ theo quy trình và bảo mật, không để lộ đề. Việc tổ chức phỏng vấn được thực hiện chặt chẽ, kết quả trả lời của thí sinh được 2 giám khảo chấm điểm. Mỗi giám khảo chấm phỏng vấn được nhận 1 phong bì đã niêm phong, trong đó gồm 1 đề thi đã được thí sinh bốc thăm, 2 phiếu điểm, 2 đáp án kèm thang điểm. Dựa vào kết quả trả lời của mỗi thí sinh và đáp án, thang điểm để chấm. Cuối buổi phỏng vấn, các giám khảo bàn giao tổng số bài, kết quả điểm cho Trưởng ban kiểm tra, sát hạch theo đúng tinh thần Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28.12.2012 của Bộ Nội vụ. “Quá trình thực hiện trên được giám sát chặt chẽ của ban giám sát sát hạch. Kết quả sát hạch được cập nhật làm cơ sở công bố kết quả trúng tuyển xét tuyển theo quy định. Không có quy định nào bắt buộc các giám khảo phải công khai điểm phỏng vấn cho thí sinh được biết. Có thể khẳng định, kết quả xét tuyển dụng đã phản ánh được tính khách quan, công tâm, không vị nể, thiên vị bất kỳ ai của Hội đồng xét tuyển dụng viên chức huyện. Thực tế, đã có nhiều người dự tuyển là con em cán bộ, nhất là cán bộ trong ngành giáo dục vẫn không trúng xét tuyển dụng viên chức năm 2016 của địa phương” - ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

Nếu cần, sẽ đối thoại với giáo viên

Theo tìm hiểu, sau khi có kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2016, lãnh đạo huyện đã tổ chức ngay buổi trực báo với hiệu trưởng các trường học trên địa bàn. Theo đó, quán triệt đến lãnh đạo các trường tinh thần của UBND huyện Bắc Trà My là giữ nguyên tình hình trường lớp; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, giúp các giáo viên an tâm, không để vì không được trúng xét tuyển dụng viên chức đợt này mà dao động, hụt hẫng khi bước vào năm học mới. Trong niên học năm 2016 - 2017, Bắc Trà My không tuyển dụng nhân viên, giáo viên mới ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục để bố trí hết số nhân sự hiện nay.
Bà Huỳnh Thị Thùy Dung - Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My cũng cho biết, tại kỳ họp thứ hai của HĐND huyện Bắc Trà My mới đây, Chủ tịch UBND huyện đã có giải trình cụ thể về công tác giáo dục, về kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2016 đến các đại biểu. Nội dung kỳ họp này đều được truyền thanh trực tiếp trên sóng phát thanh của Đài Truyền thanh truyền hình Bắc Trà My để bà con cử tri địa phương theo dõi. “Chúng tôi sẽ nắm lại thông tin, cái gì còn khó khăn, chưa giải quyết được thì tập trung vào làm. Nếu xét thấy cần thiết thì sẽ tổ chức đối thoại với các giáo viên” - bà Dung cho hay.

HÀN GIANG