Bao nhiêu lợi ích đều là vì dân

Theo TTXVN |

(QNO) - Chín mươi mùa xuân qua, cứ vào ngày 3.2 này, đất nước lại hân hoan kỷ niệm sự kiện trọng đại làm thay đổi vận mệnh của dân tộc Việt Nam - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên tặng hoa các nghệ sĩ tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mùa xuân dâng Đảng” được tổ chức tối 2/2/2020. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa các nghệ sĩ tại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mùa xuân dâng Đảng” tổ chức tối 2.2.2020. Ảnh: TTXVN

Chính đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng trong suốt chặng đường lịch sử qua, đã đáp ứng nguyện vọng thiêng liêng của nhân dân và gắn bó với sứ mệnh của cả dân tộc vì “Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc thì Đảng không có lợi ích gì khác… Vì lợi ích của Đảng tức là lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc”, “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân”. 

Trước khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta bị áp bức dưới sự thống trị của thực dân Pháp. Các phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX tuy dấy lên mạnh mẽ và theo nhiều khuynh hướng tư tưởng, con đường khác nhau, nhưng đều thất bại. Nguyên nhân chung là do thiếu một đường lối cứu nước đúng đắn, thiếu một học thuyết khoa học tiên tiến soi đường.

Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đã trở thành người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hàng triệu người con đất Việt đã đưa ra sự lựa chọn mang tính định mệnh nhưng là sự lựa chọn mang tính tự nguyện: Đứng dưới lá cờ của Đảng. Bởi đó chính là sự tin yêu, gắn bó với chính đảng có tư tưởng lấy dân làm gốc, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Mục tiêu lâu dài và cuối cùng của chính đảng đó là vì dân, phù hợp với lợi ích cơ bản của dân tộc, nguyện vọng tha thiết của nhân dân ta. Điều ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác”. “Tất cả đường lối, phương châm, chính sách... của Đảng đều chỉ nhằm nâng cao đời sống của nhân dân”, “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân”.

Những chiến thắng vĩ đại và thành tựu to lớn của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng 90 năm qua đã cho thấy điều ấy. Cách mạng Tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa là thắng lợi của bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Sau ngày độc lập, đất nước trải qua bao biến động hào hùng, gian khổ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Hai cuộc chiến tranh chống thực dân, đế quốc kéo dài suốt ba thập niên, mà đỉnh cao là Chiến dịch Ðiện Biên Phủ lừng lẫy năm châu và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa kết thúc, cả dân tộc lại bước vào những cuộc chiến đấu chính nghĩa nơi phên dậu phía Tây Nam, nơi biên cương phía Bắc và nơi biển đảo phía Đông để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong chặng đường vừa xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa bảo vệ nền độc lập non trẻ ấy, đất nước lại hơn mười năm chịu sự tác động, ảnh hưởng của bao vây, cấm vận và những khó khăn, trì trệ từ kinh tế - xã hội.

Thế nhưng, bằng máu, bằng mồ hôi của lớp lớp người Việt Nam, đất nước đã vượt qua muôn vàn áp lực, khó khăn, thách thức. Một dải bờ cõi, tiền tiêu của Tổ quốc được giữ vững, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được bảo đảm.

Và luồng gió đổi mới bắt đầu từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI vào cuối năm 1986 đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, kinh tế liên tục tăng trưởng đã xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, hiện nay nền kinh tế Việt Nam đứng thứ 44 thế giới theo GDP danh nghĩa và thứ 34 khi tính theo sức mua tương đương quốc tế.

Đặc biệt, năm 2019, trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trên 7%, cao hơn mức kế hoạch, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới… Công tác xóa đói, giảm nghèo cũng đạt kết quả tích cực khi tỷ lệ giảm nghèo tính chỉ còn dưới 4% và đạt được 1,35% mức độ giảm nghèo. Nếu theo ba tiêu chí mà Liên hợp quốc đánh giá, tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam chỉ còn 1,45%. Cộng đồng quốc tế đã đánh giá cao việc này và cho rằng, đây là một thành công ngoạn mục của Việt Nam.

Việc chăm lo cho những người có công cũng ấn tượng khi đã giải quyết căn bản đến 95% hộ người có công khó khăn về nhà ở đã được thực hiện theo Quyết định 22 của Thủ tướng. Cho đến nay, 22 tỉnh, địa phương đã hoàn thành căn bản việc xác nhận hồ sơ người có công. Các trường hợp này đang từng bước được số hóa để đưa vào thực hiện.

Rất đỗi tự hào, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao khi Việt Nam là một quốc gia đang phát triển và có quan hệ ngoại giao với 189 nước thuộc tất cả các châu lục, trong đó có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 3 quốc gia, quan hệ đối tác chiến lược với 13 quốc gia và quan hệ đối tác toàn diện với 13 quốc gia. Việc Việt Nam đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 cho thấy điều đó!

Thấm thoắt 90 năm kể từ mùa xuân ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng; sự thống nhất, mối liên hệ mật thiết giữa mục tiêu và lợi ích của Đảng với mục tiêu, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân làm sứ mệnh và cội nguồn sức mạnh. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới của đất nước với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” với nhiều thời cơ thuận lợi và đã giành được nhiều thành tựu, đặc biệt là trên mặt trận kinh tế.

Nhưng Đảng cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức đòi hỏi Đảng phải không ngừng xây dựng, chỉnh đốn để ngang tầm với nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đó là: mức thu nhập bình quân đầu người hơn 2.000 USD/năm là thấp. Hành trình xóa đói nghèo còn gian nan. Thành quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, tốc độ giảm nghèo không đồng đều giữa các vùng, miền; khu vực các huyện nghèo nhiều nơi tỷ lệ hộ nghèo vẫn trên 50%, một số nơi trên 60%. Khoảng cách giàu - nghèo có xu hướng giãn rộng ngày càng rõ rệt.

Bên cạnh đó, sức chống chịu và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế còn nhiều hạn chế; năng suất, chất lượng, hiệu quả chưa cao; nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và tụt hậu vẫn còn hiện hữu. Và dù nỗ lực cải cách tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, xong các thủ tục hành chính vẫn bị phản ánh là rườm rà, thiếu linh hoạt, hạn chế sự phát triển. Kinh tế tư nhân mặc dù được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế, song còn gặp nhiều khó khăn về môi trường kinh doanh.

Một vấn đề đáng báo động là sự quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân trong một bộ phận đảng viên đang làm ảnh hưởng uy tín, suy yếu sức mạnh của Đảng. Ý thức pháp luật của một số đảng viên là cán bộ, công chức thi hành pháp luật còn thấp, thậm chí là dường như “khinh nhờn luật” đã góp phần dẫn đến tình trạng tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật xảy ra ngày càng phổ biến trong xã hội.

Hơn thế nữa, các vấn đề trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực liên quan đến cán bộ, đảng viên cấp chiến lược xảy ra thời gian bị đưa ra xử lý qua khiến dư luận nhân dân không khỏi bất bình và cảnh báo khôn lường…

Nhận thức thẳng thắn, sâu sắc những khó khăn, thách thức trên không phải nhằm làm chùn ý chí hay tự hạ thấp những thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân đạt được. Điều đó là để thấy rõ hơn điểm mạnh, mặt yếu của mình, để Đảng vững bước trong hành trang tiến vào thập kỷ mới. Đồng thời, cũng là cơ sở cực kỳ quan trọng, bồi đắp niềm tin vào Đảng, để dân tin, dân yêu và hết lòng xây dựng, bảo vệ Đảng.

Và như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Trong công cuộc phát triển đất nước, nhiều vấn đề mới phát sinh phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết; tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, không được say sưa với thắng lợi, ngủ quên trên vòng nguyệt quế… Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên”.

TAGS