Báo Quảng Nam không ngừng đổi mới sáng tạo

BÁO QUẢNG NAM |

Thấm thoắt tròn 25 năm Báo Quảng Nam đứng chân lập nghiệp trên vùng đất “chưa mưa đà thấm”. Hành trình dài nối tiếp các thế hệ làm báo đã ghi dấu bao gian lao mà rất đỗi tự hào, để “Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam” tràn đầy sinh lực, gần gũi, thiết thực với cộng đồng xã hội.

Chặng đường đi qua có nhiều bước ngoặt quan trọng trong việc đổi mới không ngừng nội dung và hình thức tờ báo để đáp ứng nhu cầu công chúng. Trong đó có những chu kỳ chuyển đổi đáng quan tâm, 10 năm đầu chỉ duy trì tờ báo in truyền thống, 15 năm tiếp theo ra mắt báo điện tử song hành với báo in.

Mỗi loại hình báo chí cũng có sự chuyển đổi cách tân. Báo in từ cách nhật đến nhật báo, nay thì ra 4 số báo/tuần, đồng thời xuất bản các sản phẩm số đặc san, đặc biệt, nhất là ra mắt ấn phẩm chuyên đề hàng tháng về Văn hóa Quảng Nam từ đầu năm 2022. Báo điện tử phát triển đa nền tảng, đa phương tiện, dần trở thành kênh thông tin đối ngoại chủ lực, hội nhập dòng báo chí truyền thông ra quốc tế.

Giờ đây, cùng với sự biến chuyển rất nhanh của kỹ thuật công nghệ, nghề làm báo cũng phải thay đổi, đổi mới sáng tạo. Dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bản đồ chu trình sản xuất, phân phối, lan truyền thông tin đã vẽ lại theo mô hình mạng tổ ong với rất nhiều điểm nút kết nối ngang hàng.

Ở thời công nghệ 4.0, muốn tiếp tục phát triển, Báo Quảng Nam sẽ phải thay đổi có tính bước ngoặt mạnh mẽ hơn nhiều, với những thời cơ và thách thức lớn. Khát vọng với chuyển đổi số đặt ra việc thay đổi toàn bộ công nghệ thu thập và xử lý thông tin cho cả báo in và báo điện tử.

Báo Quảng Nam phải từng bước đưa toàn bộ nghiệp vụ báo chí lên môi trường số, bao gồm các hoạt động quản lý quy trình xuất bản, quản trị nội bộ của tòa soạn, hoạt động tương tác với bạn đọc, ứng dụng công nghệ trong việc tổ chức nội dung và xuất bản.

Được sự quan tâm của tỉnh, tờ báo tiếp tục được đầu tư cả chiều rộng lẫn chiều sâu để triển khai Đề án phát triển Báo Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030. Theo đó, báo sẽ duy trì các sản phẩm truyền thống chủ yếu là các sản phẩm báo in, là báo thường ngày (số lượng hơn 9 nghìn bản/kỳ), Quảng Nam cuối tuần và các số đặc biệt, đặc san và ấn phẩm chuyên đề văn hóa - du lịch.

Các sản phẩm mới tập trung nhiều hơn ở báo điện tử, với sự tích hợp công nghệ để sản xuất các tác phẩm báo chí đa phương tiện. Đây là loại sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của công chúng, tương thích nhiều giác quan trong tiếp cận tác phẩm báo chí “nhiều trong một” (gồm văn bản, dữ liệu mô phỏng, hình ảnh, âm thanh...).  

Không ngừng đổi mới sáng tạo không chỉ là chuyển đổi số, chuyển đổi công nghệ làm báo, mà quan trọng hơn còn đòi hỏi tư duy, tầm nhìn chuyển đổi thích ứng  của đội ngũ vận hành tờ báo, sao cho Báo Quảng Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng rộng rãi nhu cầu công chúng, làm tốt vai trò cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Bước vào thời kỳ mới, với những thử thách mới, Báo Quảng Nam phải góp sức mình thể hiện khát vọng xây dựng, phát triển Quảng Nam thành tỉnh khá của cả nước, cùng với khát vọng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.   

Khát vọng ấy càng cháy bỏng, càng đặt ra sứ mệnh lớn lao với người làm báo.

Khát vọng ấy sẽ luôn thôi thúc tiếng nói nhân văn!

TAGS