Bầu cử dân chủ, chọn người xứng đáng

NGUYÊN ĐOAN |

Tổ chức bầu cử sao cho thật sự dân chủ, đoàn kết và chọn ra được những đại biểu xứng đáng, là điều Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặt ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, do Bộ Chính trị và Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức vào sáng qua 21.1.

Ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc vào sáng 21.1, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Việt Cường yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm lựa chọn, giới thiệu cán bộ nữ ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp và trúng cử với tỷ lệ cao. Ảnh: N.Đ
Ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc vào sáng 21.1, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Việt Cường yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm lựa chọn, giới thiệu cán bộ nữ ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp và trúng cử với tỷ lệ cao. Ảnh: N.Đ

Chọn người thật sự tiêu biểu, xứng đáng

Phải khắc phục tình trạng Đoàn ĐBQH tỉnh không có đại biểu nữ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường cho biết, theo Nghị quyết 1185 ngày 11.1.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh (khóa XV) có 7 đại biểu, trong đó có 3 đại biểu do các cơ quan Trung ương và 4 đại biểu do các cơ quan, tổ chức của tỉnh giới thiệu. Các cơ quan, địa phương cần bám sát hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để khẩn trương thực hiện chu đáo nội dung công việc theo các mốc thời gian ấn định về chuẩn bị tổ chức bầu cử. Trong đó, tập trung rà soát, lựa chọn cán bộ giới thiệu ứng cử đáp ứng đủ về tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Hướng dẫn số 36 ngày 20.1.2021 của Ban Tổ chức Trung ương. Phấn đấu lựa chọn giới thiệu cán bộ nữ ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đạt tỷ lệ 35% và trúng cử là 30%; đặc biệt, phải khắc phục tình trạng Đoàn ĐBQH tỉnh không có đại biểu nữ như nhiệm kỳ vừa qua.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm đặc biệt quan trọng, cả nước ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng - một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước và dân tộc ta; có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới.

“Đây là cơ hội để chúng ta thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Trung ương MTTQ Việt Nam đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong năm 2021.

Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45 ngày 20.6.2020, trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Tiếp đó, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ngành, các cấp và địa phương đã khẩn trương ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu, quy định và tiến độ đã đề ra.

“Chúng ta phải tổ chức và chuẩn bị tiến hành làm sao cho thật sự dân chủ, đoàn kết và chọn ra được những đại biểu xứng đáng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

Vào cuộc đồng bộ

Hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, kỳ bầu cử lần này có 3 điểm mới cần hết sức lưu ý. Đó là, quy định về thời gian đối với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND các cấp gửi văn bản điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND đến Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức hội nghị hiệp thương.

Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đối với người ứng cử ĐBQH, cũng như đối với người ứng cử HĐND phải đảm bảo số dư cần thiết để hội nghị xem xét, lựa chọn, lập danh sách sơ bộ. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ 3 phải đảm bảo có số dư lớn hơn quy định tại Khoản 6, Điều 57 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh.

“So với kỳ bầu cử trước, việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác và nơi cư trú ở kỳ bầu cử lần này có quy định về điều kiện thời gian sinh sống thường xuyên liên tục 6 tháng trở lên, không quy định về xác định nơi lấy ý kiến nơi cư trú của người ứng cử đang ở nhà công vụ, nhà khách, người ứng cử là sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang…” - ông Mẫn chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh, sau hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt, đúng các mốc thời gian theo luật định về bầu cử như: quyết định cơ cấu, thành phần phân bổ số lượng người được ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND.

“Để cuộc bầu cử bảm đảm đúng sự lãnh đạo của Đảng, thực sự dân chủ, đúng pháp luật và lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, đủ đức tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân để tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp, cần sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc tích cực và đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nhằm triển khai công tác bầu cử theo đúng quy định” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

TAGS

Tổ chức bầu cử đảm bảo bình đẳng, thực sự là ngày hội của toàn dân

B.T |

Ngày 20.1, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.