Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho người làm báo

NGUYÊN ĐOAN |

Ngày 3.11, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho hơn 900 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của 250 cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận những nỗ lực, sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong những năm qua; đồng thời mong muốn tiếp tục có những cây viết giỏi, sâu sắc, mang tính thực tiễn cao, đóng góp vào công tác xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đã truyền đạt khát quát những nội dung lớn trong mục tiêu, phương hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thông tin một số điểm mới trong Kết luận số 21 ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các đại biểu nghe truyền đạt các chuyên đề: Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Những nội dung mới về xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng; Chia sẻ kinh nghiệm sáng tác tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng; Tổng quan về công tác xây dựng Đảng; Giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; Một số nét về Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.