Tam Kỳ đưa Trung tâm hành chính công vào hoạt động giữa tháng 1

XUÂN TRƯỜNG |

TP.Tam Kỳ đang chuẩn bị hoàn tất các thủ tục, công đoạn chuẩn bị về cơ cấu tổ chức bộ máy, các thủ tục hành chính, xây dựng phần mềm thực hiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị... để đưa Trung tâm hành chính công đi vào hoạt động trong giữa tháng 1.2018.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả hồ sơ TP.Tam Kỳ.
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả hồ sơ TP.Tam Kỳ.

Phòng Tư pháp TP.Tam Kỳ là một trong những cơ quan, đơn vị của UBND thành phố có nhiều thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại Trung tâm hành chính công lần này. Trong tổng số 40 thủ tục hành chính, phòng giải quyết tại trung tâm 31 thủ tục, thời gian cắt giảm được 42 ngày trên tổng số 101 ngày, đạt tỷ lệ 40%. Phòng Tư pháp cũng là đơn vị tham mưu, tổng hợp 196 thủ tục hành chính của các phòng ban, đơn vị để đưa vào hoạt động tại Trung tâm hành chính công thành phố. Ông Nguyễn Quốc Sử - Trưởng phòng Tư pháp TP.Tam Kỳ cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ của UBND thành phố giao, hiện nay, Phòng Tư pháp đã tham mưu cắt giảm 265 trên tổng số 1.900 giờ, là thời gian giải quyết thủ tục hành chính. So với quy định của tỉnh (cắt giảm 30%) thì thành phố mới giảm được 24%. Trong quá trình thực hiện rà soát thủ tục hành chính có một số lĩnh vực khó cắt giảm thời gian như tài nguyên môi trường, địa chính xây dựng nên rất khó đạt theo quy định của tỉnh”.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đến nay, công tác nhân sự và cán bộ thực hiện tại Trung tâm hành chính công thành phố đã được thực hiện bảo đảm, đúng quy trình. Cơ sở vật chất đang được hoàn thiện. Thành phố cũng đã cập nhật 131/196 phần mềm quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực. Phòng Tài nguyên - môi trường thành phố là đơn vị có nhiều thủ tục hành chính nhất để đưa vào Trung tâm hành chính công. Hiện nay đơn vị đã hoàn thành các thủ tục để chuẩn bị đưa vào thực hiện. Ông Dương Văn Chí - Trưởng phòng Tài nguyên - môi trường TP.Tam Kỳ nói: “Hiện nay, việc giải quyết một bộ thủ tục hành chính của Phòng Tài nguyên - môi trường liên quan đến nhiều công đoạn. Tuy nhiên chúng tôi đã nghiên cứu từ các cơ quan khác, các xã phường, các ngành để đưa ra một bộ thủ tục hoàn chỉnh. Đến giờ này, chúng tôi đang chuẩn bị đưa vào hoạt động”.

Chủ trương và quyết tâm của thành phố là tập trung hoàn thiện các thủ tục hành chính và những điều kiện cần thiết để đưa Trung tâm hành chính công đi vào hoạt động trước ngày 15.1.2018. Yêu cầu phục vụ công dân của trung tâm cũng cao hơn. “Ở những trung tâm khác trên địa bàn tỉnh, việc công dân đến có đầy đủ hồ sơ thì mới đưa vào Trung tâm hành chính công. Nhưng lần này, yêu cầu của thành phố cao hơn. Đó là khi công dân đến có yêu cầu thì cán bộ của Trung tâm hành chính công phải có trách nhiệm giải quyết tất cả yêu cầu của công dân. Nên đặt ra cho các ngành thành phố nói chung và Phòng Tài nguyên - môi trường nói riêng cần phải nghiên cứu chặt chẽ để đáp ứng tất cả yêu cầu nguyện vọng của nhân dân” - ông Dương Văn Chí nói thêm.

Sau khi đưa vào hoạt động, Trung tâm hành chính công TP.Tam Kỳ sẽ tiếp tục hoàn thiện các bộ quy trình thủ tục và phần mềm cập nhật trong quá trình vận hành, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của công dân.

XUÂN TRƯỜNG