9 địa phương triển khai phần mềm một cửa điện tử

CHÂU NỮ |

(QNO) - Đến nay, 20 sở, ban, ngành của tỉnh đã triển khai phần mềm hành chính công điện tử/một cửa điện tử, phục vụ công tác tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ giữa Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư với các sở, ban, ngành; giám sát quá trình xử lý, thống kê, báo cáo số liệu.

Đối với cấp huyện, đã triển khai phần mềm một cửa điện tử cho 9/18 huyện, thị xã, thành phố bao gồm: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Quế Sơn, Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh, Hiệp Đức, Nông Sơn.

Hệ thống phần mềm hành chính công điện tử cấp tỉnh đã kết nối liên thông dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do các bộ, ngành Trung ương triển khai như cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và đầu tư), cơ sở dữ liệu cấp, đổi giấy phép lái xe (Bộ Giao thông vận tải), cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Bộ Tư pháp).

CHÂU NỮ