Cần phân nhóm hộ nghèo để giảm nghèo hiệu quả

DIỄM PHÚC |

Đó là ý kiến thảo luận của đại biểu Phan Thái Bình - Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Quảng Nam trong phiên thảo luận tại Hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, vào sáng 27.7.

Đại biểu Phan Thái Bình bày tỏ băn khoăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu trong thời gian tới khi phần lớn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo hiện nay hầu hết ở vùng nông thôn, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có địa hình hiểm trở, kinh tế - xã hội và kết cấu hạ tầng còn nhiều yếu kém. Do vậy, đại biểu kiến nghị Quốc hội cần quan tâm, tập trung nguồn lực ngân sách nhà nước để đầu tư vào chương trình này.

Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, đại biểu Phan Thái Bình cho rằng cần thiết phải phân thành 3 nhóm hộ: nhóm hộ nghèo có khả năng thoát nghèo; nhóm hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo; nhóm hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo nhưng không muốn thoát nghèo. Từ đó có chính sách phù hợp và xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của hộ nghèo vào chính sách Nhà nước.

Đề nghị quan tâm tập trung nguồn lực cho 3 dự án lớn của chương trình (gồm: đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm và nhà ở), đại biểu Phan Thái Bình đề nghị tích hợp các nội dung “hỗ trợ sản xuất, đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” thành một dự án riêng vì các nội dung này có mối quan hệ tác động qua lại, bổ trợ lẫn nhau. Với tâm lý của bà con, đặc biệt là ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không muốn rời xa địa bàn khu dân cư của mình khi tham gia thị trường lao động, đại biểu Phan Thái Bình kiến nghị cần phải tạo điều kiện để thu hút đầu tư, giải quyết việc làm tại chỗ.

Từ thực tiễn Quảng Nam về hiệu quả cho vay vốn qua kênh Ngân hàng Chính sách xã hội, đại biểu Phan Thái Bình đề xuất Quốc hội, Chính phủ quan tâm tập trung hỗ trợ ngân sách, ủy thác cho vay qua kênh vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chính sách giảm nghèo; đây cũng là một trong những biện pháp để xóa đi tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

TAGS