Chăm lo cán bộ kế cận

ĐĂNG NGUYÊN |

Từ chủ trương xây dựng cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu thực tiễn, những năm qua, Nam Giang từng bước hoàn thiện nâng cao chất lượng cán bộ kế cận, đặc biệt là cán bộ người dân tộc thiểu số.

Cán bộ trẻ ở Nam Giang tham gia hỗ trợ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN
Cán bộ trẻ ở Nam Giang tham gia hỗ trợ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Ông Lalim Hậu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Giang cho biết, chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ trẻ đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020 - 2025), thời gian qua, bên cạnh đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, Nam Giang quan tâm đến việc luân chuyển cán bộ có đủ điều kiện về cơ sở, cũng như rút cán bộ cơ sở về huyện.

“Đây được xem là hình thức trui rèn, giúp cán bộ trẻ ngày càng có nhiều kinh nghiệm trong công tác, hướng đến đảm bảo nguồn cán bộ kế cận trong tương lai” - ông Lalim Hậu chia sẻ.

Cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, Nam Giang đẩy mạnh kết nối các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số. Thông qua việc đào tạo, giúp nâng chuẩn cho đội ngũ cán bộ trẻ, hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng kế cận “vừa hồng vừa chuyên”.

Cũng theo ông Lalim Hậu, trong số các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, có ít nhất 3 cán bộ trẻ có tiềm năng phát triển được “trao quyền” để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện.

“Chúng tôi đặt niềm tin vào những cán bộ trẻ này, bởi đây sẽ là những cán bộ dự nguồn chất lượng của huyện. Không chỉ được đào tạo chuyên môn cơ bản, trong thực tiễn công tác họ cũng có nhiều đóng góp cho phát triển chung của đơn vị, được mọi người ghi nhận” - ông Lalim Hậu nói.

Xem việc đào tạo cán bộ trẻ như một cách đặt nền móng chuẩn bị cho đội ngũ kế cận, Nam Giang đã và đang từng bước hoàn thiện “mục tiêu kép” cho nhiệm vụ xây dựng cán bộ đạt chuẩn. Qua đánh giá năng lực thực tế, đã phát hiện thêm nhiều cán bộ trẻ có triển vọng để tiếp tục đào tạo và trui rèn.

Nhiều cán bộ trẻ được bổ nhiệm chức danh quản lý thời gian qua, phải kể đến Alăng Trượp - Chánh Văn phòng UBND và HĐND huyện (sinh năm 1989); Bùi Thế Anh - Bí thư Huyện đoàn (sinh năm 1990); Alăng Thị Thảo - Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện (sinh năm 1988); Pơloong Pên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chơ Chun (sinh năm 1986)…

Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Nam Giang mới đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh, bên cạnh tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nam Giang cần chú trọng công tác cán bộ, nhất là cán bộ trẻ và cán bộ người dân tộc thiểu số. Trong đó, trọng tâm là gắn công tác cán bộ với tinh thần nêu gương, phát huy vai trò lãnh đạo, khuyến khích những cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Trên cơ sở chuẩn bị tốt cho cán bộ dự nguồn tương lai, địa phương tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX; đồng thời quan tâm hơn nữa đến vị trí việc làm, đẩy mạnh luân chuyển cán bộ về cơ sở gắn với đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện nay.

TAGS