Chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, không để bức xúc kéo dài

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 16.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp của tỉnh.

 

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định, thời gian qua, với tinh thần chủ động nắm chắc tình hình, dự lường các tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ, Quảng Nam đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo tốt công tác an sinh xã hội.

Để phát huy những thành quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật, cấp ủy các cấp bám sát tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương được quán triệt tại hội nghị để đề ra kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó, hết sức chú trọng làm tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, không để bức xúc kéo dài, phát sinh điểm nóng, phức tạp ở cơ sở…

Theo chương trình hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường quán triệt đến các đại biểu nội dung Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30.9.2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22.6.2015 của Bộ Chính trị về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 9.12.2020 của Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9.11.2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh phổ biến một số nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 15-KL/TW.

TAGS