Có 243 thí sinh thi công chức đủ điều kiện trên 50 điểm

NGUYÊN ĐOAN |

Thông tin này được bà Trần Thị Kim Hoa – Giám đốc Sở Nội vụ cho biết tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2020 của UBND tỉnh vừa qua. 

Theo bà Hoa, kỳ thi tuyển công chức năm 2020, số thí sinh tham gia thi tuyển là 1.266 thí sinh/1.598 thí sinh đăng ký dự tuyển. Kết thúc thi vòng một (từ ngày 15 – 17.12) có 798 thí sinh đủ điều kiện để tiếp tục tham gia thi vòng 2 (ngày 23.12), đạt 54%. Kết thúc thi vòng 2 có 243 thí sinh đủ điều kiện trên 50 điểm/340 chỉ tiêu cần tuyển. Kết quả sơ bộ của đợt thi tuyển lần này, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh năm 2020 tuyển được 71,47% so với nhu cầu cần tuyển, kết quả này không đạt kỳ vọng đề ra.

Bà Trần Thị Kim Hoa cho biết, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức một kỳ thi công chức rất nghiêm túc, công bằng giữa tất cả thi sinh; đến nay đã tham mưu việc công bố kết quả thi tuyển trên trang điện tử của sở. Sở Nội vụ đang tiếp nhận đơn phúc khảo và sẽ tiến hành phúc khảo, sau khi thực hiện các quy trình theo quy định sẽ tham mưu UBND tỉnh thông báo kết quả trúng tuyển của các thí sinh, ban hành các quyết định tuyển dụng công chức. Dự kiến vào quý II.2021, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức kỳ thi tuyển công chức và viên chức trên địa bàn tỉnh. 

TAGS