Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII thành công tốt đẹp (clip)

NGUYÊN ĐOAN - THÀNH CÔNG - ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Chiều nay 13.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiến hành phiên bế mạc. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với tinh thần “Dân chủ - đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - phát triển”, đại hội hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dungtrình bày tóm tắt báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày tóm tắt báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: P.V

Tại phiên làm việc chiều nay, Đoàn Chủ tịch đại hội trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội cũng biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) với tỷ lệ 100% đại biểu thống nhất.

Quang cảnh đại hội chiều 13.10. Ảnh: P.V
Quang cảnh đại hội chiều 13.10. Ảnh: P.V

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII ra mắt đại hội. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII đọc diễn văn phát biểu nhận nhiệm vụ.

“Các đại biểu đã tập trung trí tuệ, thảo luận, tham gia nhiều ý kiến tâm huyết và thống nhất thông qua báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết của đại hội.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) với tỷ lệ 100% đại biểu thống nhất.
Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Ảnh: P.V

Đại hội khẳng định những thành quả to lớn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời phân tích sâu sắc nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém; bổ sung, làm phong phú thêm các bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI. Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình, nhận định những thời cơ, vận hội mới và những khó khăn, thách thức đan xen; từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội biểu thị sự thống nhất cao với mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động xã hội; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái; tăng cường quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

Đây chính là sản phẩm trí tuệ, thể hiện quyết tâm chính trị cao, niềm tin, trách nhiệm, ý chí, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh đối với sự phát triển đi lên của Quảng Nam trong giai đoạn mới” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2050 ra mắt trước Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) ra mắt đại hội. Ảnh: P.V

Đồng chí Phan Việt Cường khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội tạo tiền đề hết sức quan trọng, là nguồn động viên, cổ vũ toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân chung sức, đồng lòng, nỗ lực vươn lên vì sự nghiệp xây dựng, phát triển Quảng Nam thời gian đến. Đây cũng là sự kiện khởi đầu tốt đẹp cho chặng đường sắp đến với những thời cơ, vận hội mới, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong ý chí và hành động của toàn Đảng bộ để đưa Quảng Nam tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Clip phiên bế mạc. Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO

Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị, ngay sau đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng cần kịp thời triển khai nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy ý chí, khát vọng, sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân để sớm đưa nghị quyết đại hội thành hiện thực sinh động trong cuộc sống.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đại diện Ban chấp hành khóa mới phát biểu nhận nhiệm vụ.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: P.V

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, năng động, sáng tạo của con người xứ Quảng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, tạo tiền đề vững chắc xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Tặng quà cho các đồng chí là cấp ủy khóa XXI không tiếp tục tham gia cấp ủy khóa XXII.
Đại hội tặng quà các đồng chí cấp ủy khóa XXI không tiếp tục tham gia cấp ủy khóa XXII. Ảnh: P.V

Dịp này, đại hội tặng quà 11 đại biểu cấp ủy khóa XXI không tiếp tục tham gia cấp ủy khóa XXII.

TAGS

Tiếp tục xây dựng, phát triển Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước (*)

T.S |

(Phát biểu của đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tại Đại hội)

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

T.S |

(Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (khóa XXI), Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày)

Danh sách Thường trực Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII (nhiệm kỳ 2020-2025)

QNO |

* Đồng chí Phan Việt Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy với 100% phiếu bầu

(QNO) - Tiếp tục phiên làm việc tối nay 12.10.2020, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII gồm 15 đồng chí.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII (nhiệm kỳ 2020-2025)

QNO |

(QNO) - Chiều nay 12.10.2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII.

Bầu 53 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

N.ĐOAN - T.CÔNG - A.NGƯỚC |

(QNO) - Tiếp theo Chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), chiều nay 12.10, sau phiên họp tổ để thảo luận nhân sự, thực hiện việc ứng cử, đề cử; dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, các đại biểu đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII.

Tường thuật trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

QNO |

(QNO) - Bắt đầu từ 7h15 sáng 12.10, phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.