Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đại Quang lần thứ XVIII

CÔNG TÚ |

(QNO) - Trong 2 ngày 28 và 29.5, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đại Quang (huyện Đại Lộc) lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-025) diễn ra với 118 đại biểu đại diện cho 268 đảng viên toàn đảng bộ tham dự.

Đại biểu biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: CT
Đại biểu biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng tại đại hội. Ảnh: CT

Thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, xã Đại Quang đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 15,7%/năm (mục tiêu đặt 15,62%/năm). Thu nhập của người dân ước tính năm 2020 đạt 45,1 triệu đồng/người (mục tiêu 40 triệu đồng/người). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 62 hộ chiếm 2,06% (kể cả đối tượng bảo trợ xã hội).

Các trường của 3 cấp học đều đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II và đã được kiểm định đạt chuẩn sau 5 năm, được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Chế độ chính sách đối với gia đình có công được thực hiện kịp thời.

Đảng ủy xã Đại Quang đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; tập trung xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong đảng; phát huy tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; chăm lo phát triển đảng viên mới với 42 quần chúng ưu tú được kết nạp. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể luôn có nhiều đổi mới. Năm 2018, Đại Quang được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM).

Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVIII. Ảnh: CT
Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVIII. Ảnh: CT

Nhiệm kỳ 2020-2025, địa phương phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 16%/năm, không còn hộ nghèo (không tính hộ bảo trợ xã hội). Xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2020 và “Xã NTM kiểu mẫu” vào năm 2025. Phấn đấu mỗi năm có ít nhất 80% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm từ 80% trở lên. Mỗi năm, phấn đấu có ít nhất 80% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp từ 7 đảng viên trở lên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVIII gồm 14 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đại Lộc lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025).

TAGS