Đề nghị bổ sung biên chế viên chức cho các Sở GD-ĐT, NN&PTNT, VH-TT&DL

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Đây là một trong nhiều nội dung được UBND tỉnh kiến nghị tại dự thảo Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2021 sẽ trình HĐND tỉnh (khóa IX) xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 20 dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8.12.2020.

UBND tỉnh họp cho ý kiến góp ý, thông qua các nội dung chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 20 của HĐND tỉnh khóa IX. Ảnh: N.Đ
UBND tỉnh họp cho ý kiến góp ý, thông qua các nội dung chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 20 của HĐND tỉnh khóa IX. Ảnh: N.Đ

Theo UBND tỉnh, nguồn biên chế bổ sung đối với một số đơn vị, địa phương là từ biên chế thu hồi tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ (thu hồi 1.762 biên chế viên chức).

UBND tỉnh cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát nhu cầu biên chế giáo dục đào tạo năm học 2020 - 2021 tại từng địa phương theo đúng chủ trương “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”.

Sau khi rà soát, so với số biên chế đã được UBND tỉnh giao năm 2020 thì năm 2021 các đơn vị, địa phương còn thiếu 816 biên chế; trong đó, UBND cấp huyện là 714 biên chế và Sở GD-ĐT là 102 biên chế.

Theo bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ, cơ quan được UBND tỉnh giao soạn thảo dự thảo kế hoạch nói, trong khi Chính phủ, Bộ Nội vụ chưa có ý kiến về bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo cho tỉnh; để đảm bảo công tác giảng dạy năm học 2020 - 2021, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung 816 biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo cho các đơn vị, địa phương còn thiếu nêu trên.

Cũng do yêu cầu thực tiễn đặt ra và nhằm phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung biên chế viên chức năm 2021 đối với một số đơn vị, địa phương có nhu cầu thật sự cần thiết.

Cụ thể, UBND tỉnh đề xuất bổ sung 3 biên chế viên chức cho Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp của mỗi huyện, thị xã, thành phố; bổ sung 8 biên chế cho một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VH-TT&DL; bổ sung 10 biên chế cho một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở NN&PTNT.

Bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, theo Nghị quyết 17 ngày 19.7.2020 của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh, biên chế viên chức tại Sở VH-TT&DL giao năm 2020 giảm 16,9% so với số giao năm 2015; tại Sở NN&PTNT giao năm 2020 giảm 23,7% so với năm 2015. Trên cơ sở này các sở đã phân bổ cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Hiện nay, tại một số đơn vị sự nghiệp thuộc hai sở trên phát sinh nhiều nhiệm vụ mới hoặc quy mô tăng lên, đồng thời cần kiện toàn theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP nhưng với tỷ lệ tinh giản biên chế cao, các sở thiếu biên chế để phân bổ cho các đơn vị sự nghiệp này.

TAGS