Điện Bàn, Duy Xuyên: Hội nghị hiệp thương nhân sự giới thiệu ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

NGỌC ĐỨC - TUYẾT MAI |

(QNO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn vừa hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 
Quang cảnh hội nghị hiệp thương của thị xã Điện Bàn. Ảnh: N.ĐỨC

Hội nghị đã nghe Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã phổ biến các điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội – HĐND và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; thông báo của Thường trực HĐND thị xã về dự kiến cơ cấu thành phần số lượng đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo quy định, Điện Bàn được bầu 35 đại biểu, tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã là 59 người. Trong đó hướng cơ cấu khối Đảng là 4 người; khối chính quyền 5 người; khối Mặt trận – đoàn thể 4 người; lực lượng vũ trang 2 người; khối xã, phường 20 người; số lượng đại biểu là người ngoài Đảng không thấp hơn 10%; số lượng đại biểu là nữ không thấp hơn 35%...

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thống nhất cao về số lượng, thành phần, cơ cấu. Với việc triển khai đúng quy định, Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Điện Bàn cùng các ban, ngành đoàn thể các cấp sẽ phối hợp chặt chẽ tuyên truyền tới các cử tri nhằm lựa chọn được những đại biểu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ năng lực để tham gia HĐND thị xã  nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới.

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 
Các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Duy Xuyên. Ảnh: T.MAI

Tại hội nghị, các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Duy Xuyên. Theo đó, số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 33 người, số đại biểu giới thiệu để ứng cử là 52 người. Trong đó cơ quan khối đảng dự kiến 6 người, số đại biểu ứng cử là 12 người; khối nhà nước 5 người với số đại biểu ứng cử là 10; khối Mặt trận đoàn thể dự kiến 5 người, số đại biểu ứng cử 10 người; khối xã, thị trấn 14 người, ứng cử 15 người; lực lượng vũ trang 2 người; tôn giáo 1 người; đại diện doanh nghiệp 2 người.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu đã thống nhất thông qua số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Duy Xuyên khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo như Thông báo của Thường trực HĐND huyện. 

TAGS