Đổi mới hoạt động cơ quan dân cử

TÂM ĐAN - NHÃ PHƯƠNG |

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND huyện Hiệp Đức được kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông qua việc tăng cường hoạt động phúc tra sau giám sát, đổi mới công tác quyết định nội dung kỳ họp...

Trong nhiều nghị quyết được HĐND huyện Hiệp Đức khóa VII ban hành có nghị quyết về hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Ảnh: S.A
Trong nhiều nghị quyết được HĐND huyện Hiệp Đức khóa VII ban hành có nghị quyết về hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Ảnh: S.A

Ông Huỳnh Đức Viên - Phó Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức (khóa VII) cho biết, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện đã tổ chức 25 kỳ họp, trong đó có 15 kỳ họp chuyên đề; ban hành 36 nghị quyết về công tác nhân sự, 7 nghị quyết chuyên đề, 79 nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, hỗ trợ phát triển kinh tế vườn và kinh tế trang trại, hỗ trợ phát triển bê tông hóa giao thông nông thôn…

Các nghị quyết đã ban hành phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, là cơ sở để UBND huyện và các ban ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nhờ đó, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế - xã hội huyện từng bước phát triển, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi được chú trọng; hạ tầng giao thông được đầu tư với những công trình lớn như cầu Trà Linh, cầu Ồ Ồ, cầu Sông Khang và đường từ Quế Thọ, Bình Sơn, Thăng Phước đi huyện Tiên Phước...

Ngày 23.5 vừa qua, hơn 31.300 cử tri toàn huyện Hiệp Đức đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; trong đó, thông qua lá phiếu của mình, cử tri địa phương bầu chọn ra 30 đại biểu (trong tổng số 50 ứng cử viên) tham gia HĐND huyện khóa VIII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Song song với việc ban hành nghị quyết, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát, tiếp xúc cử tri đã được HĐND huyện khóa VII thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Tại các kỳ họp đã ghi nhận hơn 20 ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện khóa VII, trong đó có nhiều ý kiến liên quan đến những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri quan tâm, như việc đóng cửa các mỏ khoáng sản, xét xử các vụ án phá rừng trái phép, quản lý diện tích đất rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Thường trực HĐND huyện đã thành lập 30 đoàn giám sát chuyên đề, các ban HĐND giám sát 25 cuộc, các tổ HĐND giám sát 10 cuộc trên nhiều lĩnh vực.

Qua đánh giá tổng kết nhiệm kỳ, bên cạnh các mặt đạt được, hoạt động HĐND huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021 còn một số tồn tại, như công tác theo dõi, đôn đốc các kết luận sau giám sát và kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, công dân đôi lúc chưa kịp thời; hoạt động giám sát chưa toàn diện…

Do đó, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND huyện Hiệp Đức khóa mới được kỳ vọng sẽ tăng cường hoạt động phúc tra sau giám sát, đổi mới công tác quyết định nội dung kỳ họp; các ban của HĐND huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Những vấn đề nổi cộm chưa được giải quyết thì đề xuất Thường trực HĐND huyện yêu cầu UBND huyện chỉ đạo giải quyết. Đồng thời nâng cao kỹ năng thẩm tra các báo cáo, đề án, nghị quyết và kỹ năng giám sát cho đại biểu HĐND...

TAGS