CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DUY XUYÊN LẦN THỨ XXI (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Đột phá nguồn nhân lực

VINH ANH |

Nguồn nhân lực được xác định là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá xuyên suốt nhằm đáp ứng và bắt kịp với yêu cầu phát triển mạnh mẽ của Duy Xuyên được dự báo trong 5 năm đến.

Duy Xuyên sẽ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ảnh: QUỐC TUẤN
Duy Xuyên sẽ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ảnh: QUỐC TUẤN

Bài học từ sự gần dân

Bám cơ sở, kịp thời xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh của nhân dân là quan điểm nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng ở Duy Xuyên. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên - Nguyễn Quang Mạnh cho biết, việc sâu sát cơ sở không chỉ riêng với cán bộ, công chức cấp xã mà ở huyện, từ Ban Chấp hành Đảng bộ đến trưởng phó phòng, các ban xây dựng đảng đều được phân công đứng điểm ở từng chi bộ, định kỳ dự sinh hoạt để nắm bắt kịp thời vấn đề phát sinh.

Huyện Duy Xuyên có 66 tổ chức cơ sở đảng với 4.187 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện phát triển được 521 đảng viên mới, cử 154 lượt cán bộ đi học lý luận chính trị, 490 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Gần dân, sát cơ sở, Duy Xuyên phát huy tốt việc tổ chức diễn đàn đối thoại để lắng nghe kiến nghị, phản ánh và tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân. Nhờ đó, nhiều vụ việc nổi lên khi triển khai các dự án ở vùng đông, hay dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua địa bàn huyện… kịp thời được giải quyết, góp phần hạn chế đơn thư, khiếu nại.

Ông Mạnh nhìn nhận, đối thoại thường xuyên không chỉ giúp nắm bắt các kiến nghị, vướng mắc của người dân mà còn kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những việc chưa tốt trong đội ngũ cán bộ, công chức. Vướng ở đâu, kịp thời xử lý ở đó thì người dân sẽ đồng thuận cao với chủ trương.

Cùng với đó, Duy Xuyên chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là thanh tra dấu hiệu vi phạm, xử lý kỷ luật. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức kiểm tra 413 lượt tổ chức đảng và 215 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 85 đảng viên vi phạm.

Để các tổ chức và cá nhân vi phạm nghiêm túc nhận khuyết điểm, khắc phục kịp thời những mặt hạn chế, yếu kém, không khiếu nại về hình thức xử lý kỷ luật, Duy Xuyên đã làm tốt vấn đề phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, xử lý thấu tình, đạt lý trong Đảng. Không chỉ vậy, thông qua nhiều kênh, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy nắm bắt các vụ việc trong nội bộ hệ thống chính trị để kịp thời gặp gỡ, trao đổi giải quyết.

“Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo; đồng thời nêu cao tinh trần trách nhiệm, sự năng động sáng tạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo và điều hành hệ thống chính trị ở cơ sở, đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng” - ông Mạnh nói.

Coi trọng nhân tố con người

Nhiệm kỳ đến, Duy Xuyên xác định cơ cấu kinh tế là dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, với 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị; phát triển du lịch và phát triển nguồn nhân lực.

Về phát triển nguồn nhân lực, bên cạnh việc tiếp tục đầu tư cho giáo dục, Duy Xuyên sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ; nâng cao kỹ năng ứng dụng khoa học - công nghệ vào quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên - Nguyễn Công Dũng cho rằng, với nhiều mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện nông thôn mới, chắc chắn khối lượng công việc 5 năm đến của huyện sẽ nhiều hơn giai đoạn vừa qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhân tố con người vẫn quan trọng bậc nhất. Trước hết, cần tiếp tục củng cố hệ thống chính trị có chất lượng thực sự, đủ sức đảm đương khối lượng công việc ngày càng lớn và đòi hỏi chất lượng cao hơn. Trong đó, củng cố xây dựng Đảng là nhiệm vụ hàng đầu. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở phải tự mình học tập nghiên cứu, tìm tòi học hỏi và năng động sáng tạo vươn lên để đáp ứng yêu cầu.

Về chất lượng công tác cán bộ, ông Dũng cho biết, ngoài phẩm chất tốt về chính trị, đạo đức thì chuyên môn nghiệp vụ phải giỏi. Ví dụ, huyện muốn phát triển du lịch thì ít ra cán bộ cũng phải biết về quản lý dịch vụ, quản lý phát triển du lịch, biết ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh. Từ vùng thuần nông nhiều khó khăn đi lên đô thị, phát triển du lịch thì phong cách, tư duy phải phát triển, cần được đổi mới thực sự, điều này đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải nắm bắt được ý tưởng phát triển và biến ý tưởng thành công việc và hành động cụ thể.

“Với đội ngũ cán bộ, việc nâng chất cho đủ chuẩn theo quy định không khó. Quan trọng ở đây là đào tạo những cán bộ, công chức chuyên môn thực sự có chất lượng; chứ không chỉ theo con số bằng cấp… Điều này đòi hỏi phải có kế hoạch đào tạo khoa học, chất lượng và sát hợp gắn với sự tâm huyết, nỗ lực thực sự của cán bộ, đảng viên, công chức” - ông Dũng nói.

Đánh giá chất lượng cán bộ, theo ông Dũng, cần phải xây dựng quy chế cụ thể đi kèm với hình thức kỷ luật nghiêm túc theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Đồng thời chú trọng công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra một cách thường xuyên để kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh nhằm làm cho đội ngũ cán bộ ngày càng có chất lượng, đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

TAGS