Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

X.PHÚ |

(QNO) - Chiều nay 28.4, Bộ GD-ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai thực hiện Quyết định số 1895 (11.11.2021) của Thủ tướng Chính phủ về chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030”.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: X.P
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: X.P

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn. Tại điểm cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, chương trình xác định 2 mục tiêu lớn. Đó là tiếp tục tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng kiên định lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; tuân thủ pháp luật; có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, có tay nghề cao.

Đồng thời, khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở đó, chương trình xác định 2 nhóm chỉ tiêu cơ bản gồm chỉ tiêu về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; chỉ tiêu về khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên học sinh, sinh viên; đề xuất 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng để triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong và ngoài nhà trường; đồng thời góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Theo ông Nghĩa, thanh thiếu niên nhi đồng rất sáng tạo, nhiều khát vọng nhưng cũng dễ bị tác động tiêu cực. Vì vậy, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng là vấn đề rất quan trọng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đầu tư cho thế hệ tương lai của đất nước.

Để bảo đảm triển khai chương trình có hiệu quả, các bộ, ngành trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, các tỉnh, thành phố phải tích cực tham gia công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.