Giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND: Các ứng cử viên đều được cử tri nơi công tác tín nhiệm rất cao

NGUYÊN ĐOAN – VINH ANH |

Sáng 18.3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần hai thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X. Ảnh: ĐOAN VINH
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần hai thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X. Ảnh: ĐOAN VINH

Tín nhiệm từ 93% trở lên

Từ kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, căn cứ điều chỉnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

Đến nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành đầy đủ các bước theo quy trình hiệp thương; đã giới thiệu đủ 10 người ứng cử ĐBQH (chưa kể 3 người ứng cử do Trung ương giới thiệu) và giới thiệu đủ 95 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh bảo đảm cơ cấu, thành phần theo thông báo phân bổ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trên cơ sở các biên bản hội nghị giới thiệu, danh sách trích ngang những người ứng cử và hồ sơ ứng cử do các cơ quan, tổ chức, đơn vị và Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh chuyển đến, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

Thông tin đến hội nghị hiệp thương lần hai về kết quả nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người ứng cử, ông Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, 10/10 người ứng cử của 9 cơ quan, tổ chức đơn vị được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Tất cả 95 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X đảm bảo các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, không thuộc những trường hợp không được ứng cử đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật và được cử tri nơi công tác nhận xét, đánh giá tín nhiệm cao. Cụ thể, 93 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm 100% và 2 người có tỷ lệ tín nhiệm từ 93% đến 94%.

“Ngày 13.3.2021, tất cả 67 cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đầy đủ các biên bản hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người ứng cử. Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đảm bảo quy định của pháp luật. Đến 17 giờ ngày 14.3.2021, UBBC tỉnh bàn giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 108 hồ sơ ứng cử của 108 người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X (trong đó có 1 hồ sơ tự ứng cử ĐBQH và 2 hồ sơ tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh)” – ông Hùng nói.

Đảm bảo công bằng, dân chủ, chặt chẽ

Căn cứ tiêu chuẩn ĐBQH và đại biểu HĐND do pháp luật quy định và ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành thảo luận, thống nhất lập danh sách sơ bộ 11 người ứng cử ĐBQH khóa XV và 97 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca – Phó Chủ tịch UBBC tỉnh nói, kết quả hội nghị hiệp thương lần hai là cơ sở quan trọng để tiến hành các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử.

Giải đáp băn khoăn của đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đối với các trường hợp tự ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, theo ông Võ Xuân Ca, người tự ứng cử được pháp luật cho phép.

Đối với người tự ứng cử, việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc sau khi được hội nghị hiệp thương lần thứ hai lựa chọn thì mới tiến hành; song song với việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho cả người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử.

Nếu cử tri nơi công tác không bày tỏ sự tín nhiệm từ 50% trở lên, hoặc không nhận được tín nhiệm từ 50% trở lên của cử tri nơi cư trú thì người tự ứng cử sẽ không được đưa vào danh sách hội nghị hiệp thương lần ba. Tương tự, người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu nếu không nhận được tự tín nhiệm từ 50% trở lên của cử tri nơi cư trú thì sẽ không được đưa vào danh sách ứng cử.

Kết thúc các hội nghị hiệp thương lần hai, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến thống nhất đối với kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X có tên trong danh sách sơ bộ.

“Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử có ý nghĩa hết sức quan trọng; bởi sẽ quyết định danh sách người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X. Cử tri nơi cư trú không đồng ý, không tín nhiệm từ 50% trở lên thì chúng ta phải loại người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử ra khỏi danh sách hội nghị hiệp thương lần ba.

Mặt trận tập trung tổ chức hội nghị nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm sự công bằng, dân chủ, khách quan trong việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với tất cả trường hợp được đưa ra lấy ý kiến theo luật định. Việc thống kê tỷ lệ cử tri bày tỏ sự tín nhiệm, không tín nhiệm, hoặc không có ý kiến đối với người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử phải hết sức cụ thể, đầy đủ, công khai” – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca nhấn mạnh.

TAGS